Ny versjon av Vortex (versjon 70)

Mulig å vise publikasjoner fra Cristin på NFR-finansierte forskningsprosjekter, automatisk retting av lenker når du flytter nettsider og raskere visning av nettsider.

Hva er nytt i denne versjonen?

Mulig å vise publikasjoner fra Cristin på NFR-finansierte forskningsprosjekter

Om løsningen

Rett før jul i 2016 lanserte Cristin en ny webtjeneste som gjør det mulig å hente ut publikasjoner knyttet til et prosjekt.

Vår løsning benytter denne webtjenesten til å hente ut publikasjonene til et prosjekt å presentere de på prosjektpresentasjonen på UiOs nettsider.

Publikasjonene blir listet nederst på prosjektnettsiden, på samme måte som på personpresentasjoner. Se eksempel på prosjekt fra IMV.

Som på personpresentasjoner kan du styre hvor mange publikasjoner du ønsker å vise, og det er et eget felt for å legge inn utvalgte publikasjoner.

Slik skrur du det på

I prosjektmalen så setter du "Vis publikasjoner fra Cristin" til "Ja", og så skriver du inn NFR-prosjektnummeret til prosjektet ditt.

Hvordan knytte en publikasjon til et prosjekt i Cristin

Du må skrive inn korrekt NFR-prosjektnummer på publikasjonen når du registrerer den. Se oppdatert brukerveiledning.

Kjente feil og mangler i løsningen

Under den innledende testingen av løsningen avdekket vi noen mangler i webtjenesten til Cristin:

 • Ikke lenker til fulltekst (hverken DOI eller vitenarkiv)
 • Forfatter kun med fullt navn, ikke delt på etternavn og fornavn
 • Enkelte typer publikasjoner mangler forfatter

Vi har vært i kontakt med Cristin, og de er klar over disse problemene, men kan dessverre ikke gi oss noen dato på når de evt. blir fikset.

Automatisk lenkeretting

I forrige versjon av Vortex introduserte vi en funksjon slik at lenker ikke lenger ble brutt når du du flyttet på nettsider.

Selve nettadressen i lenken ble ikke endret, men Vortex sørget for å sende deg videre til den nye plasseringen av nettsiden.  

I denne versjonen introduserer vi et nytt konsept som har fått navnet "lenkeretteren".

Lenkeretteren går inn i selve innholdet i nettsidene og oppdaterer til korrekt nettadresse. Helt automatisk.

Kun på utvalgte områder i begynnelsen

I første omgang så skrur vi lenkeretteren på utvalgte områder.

Men i løpet av våren er planen å skru den på alle områder.

Ytelsesforbedringer

Det har blitt gjort tekniske forbedringer i Vortex-kjernen som gir øket ytelse og raskere visning av nettsider.

Detaljert oversikt over endringer

Lenkesjekk og automatisk retting av lenker

 • [VTK-4735] - Systemjobb for automatisk retting av lenker
 • [VTK-4825] - Aspect-typen «flag» (visuell profil) fungerer ikke med arv
 • [VTK-4846] - Move feiler når location-history overstiger 512 bytes
 • [VTK-4809] - Sette eksplisitt 'Accept'-header i lenkesjekkeren
 • [VTK-4801] - Videresendte lenker vises som brutt i lenkebruddrapportene

Cristin

 • [VTK-4693] - Hente og vise publikasjoner fra Cristin på prosjekter

Video

 • [VTK-4799] - Vise frem lengde på video og lyd på formatet minutter:sekunder i lyd- og videomappe
 • [VTK-4813] - Konvertere til forelesningsvideo på redigeringsflappen
 • [VTK-4820] - Forelesningsvideo for gruppetimer
 • [VTK-4851] - IP-basert autentiseringsmekanisme

Mindre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-4319] - Persistent feilmelding om tom kommentar
 • [VTK-4614] - Avansert søk - omformer ikke vanlig søkefelt til avansert skjema
 • [VTK-4692] - Rar tekst som minner om feilmelding i redigering av forskningsprosjekt: participantsCachedFullNames
 • [VTK-4758] - Drag and drop opplasting - gi feilmelding for mapper
 • [VTK-4898] - Endre lokalisering for Ph.d. på programliste

Tekniske forbedringer og oppgraderinger

 • [VTK-4802] - JVM avslutter ikke alltid ved feil under initialisering av Spring ApplicationContext
 • [VTK-4815] - Feilmelding fra log4j ved oppstart
 • [VTK-4908] - Sortering via iterate-API i LuceneSearcher feiler for rene DocValues-felter
 • [VTK-4878] - Ny opsjon i Search for å vente på index-oppdateringer
 • [VTK-4899] - Vise syntaksfeil i JSON-dokumenter
 • [VTK-4816] - Fjerne logging av "org.eclipse.jetty.io.EofException" til vortex.error.log
 • [VTK-4824] - Lazy-load av alle property-verdier lagret binært
 • [VTK-4837] - Lucene: benytte DocValues for sorteringsfelter
 • [VTK-4842] - StudiesRestClient: Fjerne ubrukt kode og legge til exceptions
 • [VTK-4876] - Gjøre type-felter i systemindeks mer robust i forhold til endringer i ressurstyper
 • [VTK-4901] - Sette cache-headers for sjekk av rettigheter
 • [VTK-4805] - Refaktorisere for bedre utvidbarhet og isolering av extension-config
 • [VTK-4912] - Oppgradere biblioteker
Publisert 9. mars 2017 11:43 - Sist endret 7. feb. 2020 16:44