Ny versjon av Vortex (versjon 72)

Forbedret integrasjon med TP og smartere opprettingsdialog i Helseforsk.

Hva er nytt i denne versjonen

Bedre redigering av timeplaner

All redigering av timeplaner foregår nå i UiOs system for timeplaner (TP).

Vi har bevart de viktige delene fra tidligere løsning, med enkel tilgang til både visning og redigering av timeplaner fra semestersidene.

Dokumenter du laster opp i timeplanen lagres fortsatt i Vortex.

I ny løsning så vil du ikke lenger oppleve at timeplanen er låst for redigering av andre. Du vil heller ikke "miste" informasjon du skrev i "Pensum/ressurser" feltet hvis tidspunktet for en forelesning blir endret i TP.

Denne endringen i arbeidsdeling mellom TP og Vortex tilrettelegger også for utvikling av andre forbedringer som mulighet for å gjenbruke informasjon om pensum/ressurser fra tidligere semestre neste gang emnet undervises m.m.

Det gjenstår litt finpuss i grensesnittet på enkelte steder som vi planlegger å gjøre i august.

Smartere opprettingsdialog i Helseforsk

Systemet legger nå automatisk prosjektbeskrivelsen din i riktig enhetsmappe basert på hvilken enhet du oppgir som ansvarlig for prosjektet.

Detaljert oversikt over endringer

TP-integrasjon

 • [VTK-5015] - Flytte redigering av timeplaner fra Vortex til TP

Helseforsk

 • [VTK-5089] - Det mangler en R i "forsvarlighetsvurdering" under Intern godkjenning
 • [VTK-5090] - Feil hjelpetekst under "Ikke behov" for godkjenninger
 • [VTK-5049] - Utvide PropertySet med optional ACL
 • [VTK-5072] - Bruke ny grafisk app profil i redigering for helseforsk
 • [VTK-5074] - Noen forbedringer og mangler i editor for helsefaglig forskning
 • [VTK-5079] - Flytt "Rediger prosjekt"-knappen nederst i høyrekolonnen
 • [VTK-5083] - Legge til felt for innhold i unit-publications
 • [VTK-5092] - Tilgjengeligjøre noen av samme variabler i Admin Action TL som i Editor TL
 • [VTK-5093] - Legge til tekstfelt for stedkode på Helseforskningsprosjektlisting
 • [VTK-5094] - Ajax API for å hente undermapper med stedkode i JSON-format
 • [VTK-5095] - Flytte filter for helseforskningsprosjektlisting til tabell tittel
 • [VTK-5147] - Hvis man ikke er logget inn får man ikke opp noen prosjekter i Helseforsk
 • [VTK-5149] - "Ingen prosjekter funnet" faller utenfor griden
 • [VTK-5150] - Rediger prosjekt-knappen under et enkelt prosjekt er ikke symmetrisk
 • [VTK-5151] - Mindre designjusteringer opprettingsdialogen

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-4723] - Treghet i autocomplete ved utfylling av emneord
 • [VTK-5106] - Feil i mapping til Solr-søk etter refaktorisering av Query-klasser
 • [VTK-5109] - Kan slette maks 2000 objekter av gangen fra søppelkassen
 • [VTK-4496] - Endre transaksjonsgranularitet på systemjobb for permanent sletting fra søppelkasse
 • [VTK-5167] - Kan ikke kopiere person dokumenter
Publisert 14. juli 2017 11:38 - Sist endret 7. feb. 2020 16:44