Ny versjon av Vortex (versjon 73)

Innebygd tittel- og filnavnsøk i alle mapper i administrasjonsgrensesnittet, bedre kontroll på nettstedet med rapport over nyopprettet innhold og ingen lenkebrudd i adminmodus når du flytter (eller omdøper) mapper og filer.

Hva er nytt i denne versjonen?

Innebygd tittel- og filnavnsøk i alle mapper i administrasjonsgrensesnittet

Alle mapper i Vortex har nå fått en innebygd søkefunksjon.

Søkefelt med autocompleteDu kan søke i tittel, fil- eller mappenavn, og du søker i alt innhold som ligger i mappen (og i underliggende mapper) som du har lesetilgang til.

Få søketreff mens du skriver

Så fort du begynner å skrive i søkefeltet så dukker søketreffene opp rett under feltet.

Søkefeltet finner du helt til høyre på arkfanen "Innhold i mappen" som finnes på alle mapper.

Søk på hele nettstedet

Hvis du ønsker å søke i alt av innhold på nettstedet, så finnes det også et søkefeltet oppe til høyre i toppbanneren hvor du kan gjøre nettopp det.

Ny rapport med oversikt over nytt innhold

Den nye rapporten sist opprettet

I den nye rapporten kan du enkelt se hvem og hva som er publisert av nytt innhold på nettstedet.

Vi anbefaler at nettredaktører lager seg en fast rutine for å sjekke denne rapporten, f.eks. en gang i uken.

Dagens GTD-tips er å legge denne gjennomgangen i kalenderen som et gjentakende ukentlig arrangement.

Så får du full kontroll på nettstedet ditt.

Den nye rapporten finner du på "Rapporter"-arkfanen på alle mapper.

Ingen lenkebrudd til adminmodus når du flytter (eller omdøper) mapper og filer

I versjon 69 av Vortex introduserte vi en ny funksjon som gjør det mulig å flytte på mapper og filer uten at lenker brytes.

Nå har vi også skrudd på denne funksjonen for lenker som går til administrasjonsmodus av en mappe eller fil.

Nettadresser som går til adminmodus er det mange publisister som har i nettleserhistorikken sin. Det er også vanlig å sende lenker som peker til adminmodus av en nettside i e-post når du f.eks. ønsker innspill på en side som er under arbeid.

Disse nettadressene vil nå fungere selv om noen har flyttet eller omdøpt nettsiden eller mappen.

Mer strømlinjeformet verktøylinje i mapper

Forskjellen på gammel og ny verktøylinje. Se større bilde av verktøylinjene.

Samtidig som vi innførte tittel- og filnavnsøk, så ryddet vi i verktøylinjen til mapper. Vi fjernet flere av ikonene siden de i liten grad bidro til å skille de ulike funksjonene fra hverandre.

I tillegg så grupperte vi funksjonene "Publiser" og "Avpubliser" sammen med "Slett", "Flytt" og "Kopier" som de mer naturlig hører sammen med. I den gamle verktøylinjen lå disse skjult bak lenken "Flere" helt til høyre på linjen.

Andre feilrettinger og forbedringer

 • Tid og sted for eksamen på semestersidene har fått informasjon om oppmøte (hentes fra FS)
 • Lenkeretteren håndterer nå lenker som er lagret i enkle redigeringsfelter
 • En rekke mindre forbedringer i systemet for oversikt over helsefaglig forskning
 • Varnish-cache skrudd på for henvendelser på https (foreløpig kun i test)
 • Mulig å skru av innskutte søketreff fra UiO i søketrefflisten til fritekstsøk (mest aktuelt for eksterne nettsteder)
 • Fikset problem med videoavspilling i Chrome

Detaljert oversikt over endringer

Helseforsk

 • [VTK-5200] - Enhetsmapper nedtrekksliste - sortere og lage innrykk ift mappeheierarki-dypde
 • [VTK-5034] - Sortering i tabellene skal ikke føre til at siden hopper til toppen
 • [VTK-5040] - Legge til flere felter i opprettingsdialogen til et prosjekt
 • [VTK-5060] - "Registrer nytt prosjekt" bør vise at mappen er låst
 • [VTK-5087] - Mulighet for å vise 2 istedetfor 3 resultsets i mappelisting
 • [VTK-5021] - Ajax API for å sette properties på ressurser
 • [VTK-5053] - Håndtere unpublished-collection i PublishApiHandler
 • [VTK-5131] - Conditional-syntax for komponentreferanser
 • [VTK-5111] - Lagre fornavn og etternavn adskilt for prosjektleder på helseforsk
 • [VTK-5114] - Redux for UI-states: "lang", "pageName" og tilhørende gjenbrukbare komponenter: Dropdown, TabMenu

Studier

 • [VTK-4930] - Timeplan - opplasting av medisinressurser oppdaterer ikke embedded listing
 • [VTK-5063] - Localization: Sommer -> Sommar (Nynorsk)
 • [VTK-5117] - Tid og sted for eksamen: Oppmøte og tekst ved utlisting av eksamenslokaler

Admingrensesnitt

 • [VTK-5113] - Ny rapport: Sist opprettet
 • [VTK-5188] - Videresending til ny URI i admin for ressurser som er flyttet
 • [VTK-5230] - Lenkretteren feiler for lenker i properties (IMAGE_REF, HTML)
 • [VTK-5022] - Arbeidsversjoner går tapt i noen tilfeller
 • [VTK-5177] - Implementere innebygget søk i admin
 • [VTK-5189] - Mangler "<" foran lenker som tar deg tilbake til rapporter-arkfanen fra en bestemt rapport
 • [VTK-5195] - Ikonene mangler i rapporten "mappestruktur med rettigheter"
 • [VTK-5196] - Manglende redigeringsflapp for strukturerte dokumenter [VTK uten Vortex]
 • [VTK-5199] - Admin/om: lagring av meta-beskrivelse feiler
 • [VTK-5220] - Preview av bilde i admin henger på http://localhost:9322/foo.jpg?vrtx=admin
 • [VTK-5271] - View-as-webpage viser feil kilde for strømbar video
 • [VTK-5268] - 403-siden i admin er feil
 • [VTK-5251] - Støtte wildcard-søk på ressursnavn *med* ignore case

Office online

 • [VTK-5192] - Implementere ny låstype som kan brukes i Office online-integrasjon
 • [VTK-5193] - Implementere "contentModificationCount" property for Office-dokumenter
 • [VTK-5228] - Implementere sha256-sjekksum av innhold for Office-dokumenter

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-5197] - GULP minifyCss() tar bort '../' i stier til bakgrunnsbilder/ikoner i css-filer
 • [VTK-5198] - ServletException(NullPointerException) i VTKServlet ved innlogging
 • [VTK-5216] - PHP fungerer ikke når RequestContext ikke lenger er ThreadLocal
 • [VTK-5231] - Nginx bufrer alt innhold i requester til lokalt filsystem før de sendes til Vortex/Jetty
 • [VTK-5232] - Fjerning av ressurstyper fører til feil med multi-value properties
 • [VTK-5253] - Felter av typen image_ref i JSON properties blir ikke ekstrahert som lenker
 • [VTK-5257] - Foldere med JS-syntax i navnet lar seg ikke slette
 • [VTK-5258] - Feilsider (f.eks. 404, 500) dekoreres ikke
 • [VTK-5259] - Avpublisert ressurs gjev 404, ikkje melding om upublisert
 • [VTK-5260] - POST-requester via IndexFileController kan forårsake heng mot index.php-script
 • [VTK-5264] - RequestContext forsvinner etter intern request dispatch
 • [VTK-5265] - Systemjobb for oppfriskning av eksterne data i organisatoriske enheter feiler
 • [VTK-5266] - Komponenter i dokumenter blir kjørt selv om NOPARSING er satt
 • [VTK-5206] - Konvertere resterende BeanShell-kode til Groovy og fjerne BeanShell-avhengighet
 • [VTK-4667] - Lage mulighet for å skru av visning av hits fra uio.no for randsone-nettsteder
 • [VTK-4759] - Cache requester over https (Varnish)
 • [VTK-5035] - Editoren for arrangement kræsjer ved feil datoformat
 • [VTK-5128] - ISF: Filtrering på tags og søkeord for personlisting
 • [VTK-5202] - Groovy-støtte og nytt shell-rammeverk
 • [VTK-5252] - Støtte for metrikker for utvalgte services
 • [VTK-5262] - VShell: lage kommando for å justere logger-nivåer dynamisk
 • [VTK-5134] - Solr-søk: Lage liste over nettsteder som ikke skal ha visning av top-UiO-hits i søkeresultater
 • [VTK-5239] - Opplegg for kjøring av database-patch på samtlige vhosts i vortex-provision
 • [VTK-5263] - Legge til nye direktiver for 404 og upublisert i config.txt (decorating)
 • [VTK-5091] - Gjøre RequestContext om fra ThreadLocal til Request-attribute
 • [VTK-5163] - Erstatte Service.construct{Link,URL} med URL constructor
 • [VTK-5191] - Fjerne all bruk av ThreadLocal
 • [VTK-5214] - Rydde opp i VTK root-management og webConsole-utvidelse
 • [VTK-5237] - Flytting av strukturerte ressurstyper til Vortex
 • [VTK-5238] - Fjerne gammel XML-editor
 • [VTK-5241] - Fjerne «binary» property-type fra strukturerte ressurstyper
 • [VTK-5243] - Flash: Chrome må tilby valg om avspilling
 • [VTK-5206] - Konvertere resterende BeanShell-kode til Groovy og fjerne BeanShell-avhengighet
Publisert 7. sep. 2017 12:37 - Sist endret 27. juni 2018 12:44