Ny versjon av Vortex (versjon 74)

Daglig oppdaterte besøkstall og rapporter fra Google Analytics i admingrensesnittet, behold luft når du skrur av venstremeny, direkte lenke til redigering fra visning av en nettside og støtte for Twitter Cards med store bilder.

Besøkstall på om-arkfanen i admingrensesnittet

Hva er nytt i denne versjonen

Besøkstall og rapporter fra Google Analytics i admingrensesnittet – oppdatert hver dag

I denne versjonen er besøktall og rapportene populære søk og mest/minst besøkte sider byttet kilde fra Urchin til Google Analytics (GA).

Tallene fra Google Analytics oppdateres hver dag i motsetning til en gang i uken slik det var med Urchin.

I tillegg til å hyppigere oppdateringsfrekvens, laster også tallene fra GA mye raskere enn tallene fra Urchin.

For UiO-nettsteder vil byttet til GA skje i perioden 6. til 8. desember. 

For nettsteder som ikke benyttet Urchin, blir besøkstall og rapporter fra GA tilgjengelig i løpet av de nærmeste dagene.

Mulig å skru av venstremeny men beholde luft for bedre lesbarhet

I enkelte sammenhenger kan det være ønskelig å skru av venstremenyen uten at teksten fyller ut den ledige plassen for å sikre god lesbarhet.

Nå finnes det en ny innstilling under visuell profil-arkfanen som gjør nettopp det.

Direkte lenke til redigering fra topp og bunn av nettsider

Vi har fått tilbakemelding fra flere som har ønsket seg en raskere vei inn for å redigere nettsider.

Derfor har vi nå lagt inn en direkte lenke til redigering i menyen både i toppen og bunnen av alle nettsider.

Rediger-lenken dukker kun opp hvis du har skrivetilgang til nettsiden.

Støtte for «Twitter Card with large image»

Skjermbilde av hvordan en sak blir seende ut på Twitter

Hvis du tar bredden og deler på høyden til hovedbildet i en nettside, og svaret er større 1.55, så får du nå et stort bilde når du deler saken på Twitter.

For mindre og mer kvadratiske bilder får du Twitter-kortet med mindre bilde.

Andre forbedringer i denne versjonen

 • Innhold som oppdateres utenfor Vortex og lastes opp gjennom synkeskript, er nå tydelig merket i admingrensesnittet
 • En rekke forbedringer i Helseforsk
 • Ny løsning for registrering av administrative behandlinger av personopplysninger. Lanseres i 2018

Detaljert oversikt over endringer

Personopplysninger

 • [VTK-5317] - Klikkbarheten til avkrysningsbokser
 • [VTK-5318] - Ok-knappen i lightbox for kategorisering av dataene har hover-farge ved åpning av dialogen
 • [VTK-5356] - Hvis man velger "Ja" under "Tidspunkt for sletting og arkivering" men ikke definerer antall år blir dette vist som "JaJa" for den enkelte behandlingen
 • [VTK-5357] - Ved valg av "50 eller flere" under "Hvem forvalter dataene" vises dette som "Ansatte: 50-" for den aktuelle behandlingen
 • [VTK-5358] - Fasettene brekker over to linjer på mobil
 • [VTK-5360] - Ser ikke ut til at vedlegg lastet opp under "Ikke behov" vises under hvert enkelt prosjekt
 • [VTK-5361] - Endre ordet "tilhøyrer" til "tilhører" for norsk på visningen av en enkelt behandling
 • [VTK-5362] - Mangler "x filer" under accordion tittel hvis har lastet opp vedlegg til søknad til behandling
 • [VTK-5210] - Dokumenttype for personopplysninger
 • [VTK-5211] - Editor for personopplysninger
 • [VTK-5255] - Visning av en enkel behandling
 • [VTK-5314] - Legg til mulighet for å slette en behandling
 • [VTK-5341] - Legge til hjelpetekst for opplasting av filer
 • [VTK-5366] - Forbedringer etter brukertest
 • [VTK-5376] - Forbedringer etter brukertest del 2
 • [VTK-5393] - Endringer etter brukertest del 3
 • [VTK-5417] - Justeringer før ferdigstilling av systemet
 • [VTK-5425] - Lås ned sidene om hver enkelt behandling

Helseforsk

 • [VTK-5395] - Dato for sletting og anonymisering viser en feilmelding
 • [VTK-5244] - Legge til melding om nedetid i Vortex
 • [VTK-5245] - Slette et prosjekt fra redigeringsdialogen
 • [VTK-5246] - Felter for anonymisering og sletting av data
 • [VTK-5247] - Reimplementer felt for samarbeidspartner
 • [VTK-5248] - Legg til felt for biobankansvarlig
 • [VTK-5249] - Legg til felt for å angi URL til prosjektets nettsider
 • [VTK-5250] - Oppdater visningen av et enkelt prosjekt til å inkludere informasjon fra de nye feltene
 • [VTK-5430] - Ny rettighet: CREATE_WITH_ACL
 • [VTK-5431] - Endre API for oppretting og kopiering til å ta ACL som input
 • [VTK-5432] - Manager for ACL templates
 • [VTK-5319] - Ordet "eller" bør ikke vises ved trykk på "Legg til fil"
 • [VTK-5336] - Last opp søknadsbrev
 • [VTK-5340] - Legge til hjelpetekst for opplasting av filer
 • [VTK-5368] - Feilmelding ved "duplikate" prosjekter
 • [VTK-5378] - Legg til "Neste"-knapp i redigeringsdialogen på samme måte som i personopplysninger
 • [VTK-5388] - Dialogen for ansvarlig enhet i redigeringsmodus
 • [VTK-5404] - Flytte feilmelding statuskode fra 403 til 409 ved "resource exists" i AJAX API copy
 • [VTK-5406] - Sette userTitle for mappe med PATCH
 • [VTK-5416] - Under "Prosjektets tidsperiode", endre nedtrekksmenyene for antall år til inputfelt
 • [VTK-5424] - Skjul informasjon som ikke er åpent for alle og man ikke har rettigheter til å se
 • [VTK-5445] - Anonymisering/sletting - endre nedtrekksmenyene for antall år til inputfelt

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-3299] - Systemkomponenter feiler under oppstart hvis ikke konfigurasjonsfiler eksisterer
 • [VTK-4911] - Lenker i noen strukturerte ressurstyper blir ikke ekstrahert
 • [VTK-5220] - Preview av bilde og video i admin henger på localhost i Vortikal
 • [VTK-5253] - Felter av typen image_ref i JSON properties blir ikke ekstrahert som lenker
 • [VTK-5269] - Feilmelding ved abonnering av kalender fra MØNA1000 til ical på mac
 • [VTK-5275] - Kopier-knapp blir kuttet når du ikke har skriv- eller adminrett
 • [VTK-5327] - Mappetreet for den globale 'Nytt dokument' menyen vises ikke
 • [VTK-5328] - Opprett fil/mappe - feilmeldinger sender deg til admin form uten dekorering
 • [VTK-5370] - Opprett - Rotmappen blir ikke hentet ut lenger i "create-<type>-from-drop-down"-tjeneste
 • [VTK-5375] - CSRFPreventionHandler: ikke lag tokens for skjemaer til andre hoster
 • [VTK-5407] - Dekorering: $-komponenter blir ikke kjørt i plain-view-mode
 • [VTK-5413] - Gjøre Repository#storeContent mer atomisk i forhold til fildata
 • [VTK-5449] - Avbryt-knapp blir kuttet i redigering
 • [VTK-5267] - Mulig å sjekke i TL (dokumenttyper) om bruker har adminrett
 • [VTK-5307] - Lage konfigurerbar cloud policy manager for ressurser
 • [VTK-5422] - Legge til mulighet for utflating av HTML i TL
 • [VTK-5453] - Vis lenke til https for å kommentere
 • [VTK-5411] - Dobbel urlencoding når mapper skal inkluderes fra CK filebrowser
 • [VTK-5311] - Advarsel i preview og ved forsøk på redigering for eksternt vedlikeholdte dokumenter
 • [VTK-5355] - Jenkins jobb som kjører enhetstestene hver time (fra vtk-resources master-branchen)
 • [VTK-5387] - Flytte CSS for UiO-logo i VTK-admin til Vortex
 • [VTK-5435] - Del på Facebook - fjerne gammel API-url
 • [VTK-5438] - TL - legge inn støtte for presisjon i deling
 • [VTK-5112] - Lenke til rediger dette dokumentet i admin-lenke meny i topp og bunn
 • [VTK-5221] - Slutte å sette userTitle i CopyApiHandler
 • [VTK-5338] - Undersøke/teste bruk av ES6 Promises i VortexAPI.js (for setting av rettigheter)
 • [VTK-5436] - Endre funksjonalitet under "Visuell profil"- arkfanen for UiO og ISF (versjon 1)
 • [VTK-5333] - Samle tjenester i navnerom "app-services/resources" i egen gren i service-tre
Publisert 2. des. 2017 16:49 - Sist endret 20. des. 2017 17:39