Andre veiledninger

På alle arrangementer finnes det en funksjon for å legge til arrangementet i en kalender. Funksjonen gir deg en fil av typen iCalendar som kan legges inn i de fleste kalenderprogrammer f.eks. Lotus Notes, Calendar (på Mac) eller Google Calendar.

Hvordan sette opp, lage oppslag og konfiguere infoskjermløsning i Vortex