Teknisk oppsett av nettsted

Det kan være nyttig å kunne trekke ut properties fra et dokument. Har har vi to nyttige komponenter. include:property henter properties fra et dokument med en gitt uri mens resource:property henter ut fra gjeldende ressurs.

Vortex støtter kjøring av PHP-skript. Foreløpig ønsker vi ikke å skru på dette annet enn ved konkrete behov.