Teknisk oppsett av nettsted

Det er mulig å dekorere webområder/-sider med felles utseende hentet fra maler, samt inkludere komponenter som menyer, lenker, sti, feed (rss), o.l. i både maler og i enkeltdokumenter.

Hvordan sette opp hvilke mappe- og dokumentmaler som skal være tilgjengelig gjennom dialogen "Nytt dokument" og "Ny mappe".

En dekoreringmal er i utgangspunktet et helt vanlig HTML- eller XHTML-dokument. Det som skiller en dekoreringsmal fra et vanlig (X)HTML-dokument er at det på enkelte steder i malen er brukt Vortex-komponenter.

Det kan være nyttig å kunne trekke ut properties fra et dokument. Har har vi to nyttige komponenter. include:property henter properties fra et dokument med en gitt uri mens resource:property henter ut fra gjeldende ressurs.

Vortex støtter kjøring av PHP-skript. Foreløpig ønsker vi ikke å skru på dette annet enn ved konkrete behov. 

SSI støttes primært i Vortex for at eksisterende dokumenter som bruker dette i Apache, skal kunne flyttes med minst mulig endringer. Samme funksjonalitet er tilgjengelig som komponenter, og vi anbefaler heller å bruke denne måten å inkludere innhold på. I tillegg kan man gjøre mye mer med komponenter.