Dekorering (maler og komponenter) i Vortex

Det er mulig å dekorere webområder/-sider med felles utseende hentet fra maler, samt inkludere komponenter som menyer, lenker, sti, feed (rss), o.l. i både maler og i enkeltdokumenter.

Rammer for bruk av dekorering

Det er fullt mulig for alle å ta i bruk komponentene i enkeltdokumenter. Men vi gir kun i unntakstilfeller tilgang til å lage egne dekoreringsmaler siden det forutsetter solid kunnskap i HTML/CSS.

Noen av komponentene som finnes

 • Fremvisning av RSS-strøm
 • Fletting av flere RSS-strømmer
 • Inkludering av HTML-fragment
 • Bildegalleri
 • Listing av emneord
 • Tagcloud
 • Tilbakemeldingsfunksjon (tommel opp/ned)
 • Siste kommentarer på et webområde
 • Fremvisning av egenskap til ressursen (f.eks. sist endret eller forfatter)
 • Liste med undermapper
 • Liste med mapper på et gitt nivå i mappestrukturen
 • Automatisk generert innholdsfortegnelse
 • Logg inn/Logg ut

Syntaks for å bruke en komponent

${navn-på-komponent parameter1=[parameter-verdi] parameter2=[parameter-verdi] ...

Plassering av komponenten i kildekoden

Du må plassere komponenten på det stedet i HTML-dokumentet du ønsker at den skal dukke opp. Alle komponenter må ligge innenfor <body> elementet i HTML-dokumentet (bortsett fra CSS-komponenten).

Eksempler på komponenter

Sti basert på hvor i mappestrukturen dokumentet ligger

${resource:breadcrumb}

En lenke til administrasjon av et dokument

${resource:manage-url}

Inkludere en RSS-strøm

${include:feed 
  url=[/tjenester/it/web/vortex/nyheter/index.xml?vrtx=rss] max-messages=[3] 
  display-feed-title=[false] item-description=[true] item-picture=[true] authenticated=[true]}

Flette to RSS-strømmer

${include:feeds 
  urls=[http://www.usit.uio.no/it/vortex/nyheter/index.xml?vrtx=rss,
  http://www.matnat.uio.no/media/index.xml?vrtx=rss] item-picture=[true] item-description=[true]
  all-messages-link=[false] display-channel=[false] authenticated=[true]}

Hvis du har en artikkelfeed og en arrangementsfeed du ønsker å vise på en side, er det best å inkludere disse hver for seg siden datoene for events er tidspunktet arrangementer pågår og datoen for news er publisert dato. Bruk gjerne komponenten include:events til arrangementene.

Inkludere et HTML-fragment

${include:file file=[lokalt-html-fragment.html]}
${include:file file=[lokalt-html-fragment.html] element=[div#min-css-id]}
${include:file virtual=[http://www.usit.uio.no/rss/401.html]}

Vise egenskap fra en ressurs (f.eks. forfatter på et dokument)

${resource:property id=[content:authorName]}

Flere resource:property-eksempler

Liste opp undermapper

${resource:subfolder-menu}

Automatisk generert innholdsfortegnelse

${resource:toc}

Oversikt over alle komponenter som kan brukes i dokumenter

Oversikt over alle komponenter og hvilke parametre det er mulig å sette er kun tilgjengelig på engelsk siden innholdet er automatisk generert fra kildekoden til Vortex. 

Publisert 25. okt. 2007 19:29 - Sist endret 13. juni 2017 14:19