Hente ut properties fra en ressurs

Det kan være nyttig å kunne trekke ut properties fra et dokument. Har har vi to nyttige komponenter. include:property henter properties fra et dokument med en gitt uri mens resource:property henter ut fra gjeldende ressurs.

include:property

Description

Report a property on a resource, as specified by either uri or uri-level. The property is formatted and localized.

Parameters

id
Identifies the property to report. One of 'uri', 'name', 'type' or '<prefix>:<name>' identifying a property.
format
Optional format specification
uri
Report property for resource specified by this (absolute or relative) uri.
uri-level
Report property for the resource on this level of the current resource's uri.Root ("/") has level 0. If the current resource is on a higher level, nothing is reported.
 

Eksempler:

uri fra /tjenester/it/index.html:

${include:property id=[uri] uri=[/tjenester/it/index.html]}

name fra /tjenester/it/index.html:

${include:property id=[name] uri=[/tjenester/it/index.html]}

type fra /tjenester/it og index.html:

${include:property id=[type] uri=[/tjenester/it]}
${include:property id=[type] uri=[/tjenester/it/index.html]}

lastModified fra mappen /tjenester:

${include:property id=[lastModified] uri=[/tjenester]}

uri-level henter lastModified fra andre mappe etter root. (/tjenester/it):

${include:property id=[lastModified] uri-level=[2]}

resource:property

Description

Report a property on the current resource, as a formatted and localized string

Parameters

id
Identifies the property to report. One of 'uri', 'name', 'type' or '<prefix>:<name>' identifying a property.
format
Optional format specification
 

Eksempler:

${resource:property id=[uri]}
${resource:property id=[name]}
${resource:property id=[type]}
${resource:property id=[lastModified]}

For å hente ut forfatteren fra en bestemt ressurs, for eksempel artikkel, må man vite prefix. I ressurstypetreet ser vi at dette for artikkel er "resource". Vi skriver derfor:

${resource:property id=[resource:author]}

Med tags er det litt annerledes. Der vil det ikke virke å skrive resource først, så vi prøver uten:

${resource:property id=[tags]}

Noen eksempler med datoformatering:
Du kan velge blant ett sett med pre-definerte formater eller egen format-streng.

${resource:property id=[creationTime] format=[short]}
${resource:property id=[creationTime] format=[short_no]}
${resource:property id=[creationTime] format=[long]}
${resource:property id=[creationTime] format=[long_no]}
${resource:property id=[creationTime] format=[iso-8601]}
${resource:property id=[creationTime] format=[iso-8601-short]}
${resource:property id=[creationTime] format=[rfc-822]}
${resource:property id=[creationTime] format=[yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZZ]}

Andre eksempler:

${resource:property id=[owner]}
${resource:property id=[createdBy]}
${resource:property id=[creationTime]}
${resource:property id=[contentLastModified]}
${resource:property id=[contentModifiedBy]}
${resource:property id=[title]}
Av Lise Hamre
Publisert 23. aug. 2011 14:18 - Sist endret 19. des. 2012 19:22