Konfigurasjon av dokumentmaler og mapper som kan opprettes på et nettsted

Hvordan sette opp hvilke mappe- og dokumentmaler som skal være tilgjengelig gjennom dialogen "Nytt dokument" og "Ny mappe".

Dokumentmaler

Det er ulike muligheter for å styre hvilke dokumentmaler en bruker blir tilbudt å opprette i Vortex (gjennom "Nytt dokument"-dialogen).

Enkel styring

Dokumenter du ønsker at brukerne på nettstedet skal kunne opprette kan du legge i følgende mappe:

/vrtx/templates/

Du har også mulighet til å stille rettigheter på dokumentene du legger her slik at f.eks. kun medlemmer av en gitt gruppe kan opprette enkelte av dokumentene.

Mer avansert styring

Hvis det er behov for å tilby bestemte sett med dokumentmaler på bestemte underområder på et nettsted, er det mulig å sette opp en mer kompleks malstruktur.

Det første du må gjøre er å opprette følgende mappe:

/vrtx/doc-templates/

I denne mappen må du opprette en tekstfil med navn config.txt. For å styre hvilke maler som blir tilbudt på hvilke webområder bruker du samme formatering som ved styring av dekoreringsmaler (navn = verdi). Her er et eksempel på en config.txt fil:

/ = default
/prosjekter = default, prosjekter

Med denne config-filen blir alle uavhengig av hvor de befinner seg på nettstedet tilbudt å opprette dokumentmaler som ligger i mappen:

/vrtx/doc-templates/default

mens når brukeren befinner seg på webområdet /prosjekter (f.eks. på www.usit.uio.no/prosjekter) så blir brukeren tilbudt å opprette dokumentmaler som befinner seg i mappene:

/vrtx/doc-templates/default
/vrtx/doc-templates/prosjekter

Tittel, navn, beskrivelse og plassering

På maler hvor man kan sette tittel er det mulig å gjøre dette via opprett dialogen. Dette kan gjøres tilgjengelig ved å putte dette i tittelfeltet på malen:

#title#

Navn, beskrivelse og prioritert mal kan settes i beskrivelses feltet for malen. Disse egenskapene skilles ved å bruke | (pipe) i feltet. Navnet skal være den første egenskapen. Beskrivelse av malen skal være nummer to. Til slutt kan man sette på prioritet. Hvis det ikke er noen skiller i feltet vil alt tolkes til å være navnet på malen. Her er noen eksempler:

Navn|Beskrivelse|default
Artikkel|Beskrivelse for prioritert artikkel|default
Arrangement|Beskrivelse for arrangement
Artikkel||default
Artikkel
|Beskrivelse for artikkelmal uten navn
|Beskrivelse for prioritert artikkelmal uten navn|default

Mappemaler

I utgangspunktet har alle brukere mulighet til om å opprette helt vanlige mapper (gjennom funksjonen "Ny mappe"). Men det er mulig å lage en malstruktur for mapper tilsvarende den for dokumentmaler som kan gi mer avansert styring av hvilke mapper som kan opprettes hvor på nettstedet.

Malstrukturen fungerer på samme måte som malstrukturen for dokumenter bortsett fra at den må ligge her på nettstedet:

/vrtx/folder-templates/

I den legger du tilsvarende config.txt fil som for dokumentmaler med malmappene i egne undermapper i folder-templates-mappa.

Tittel

På enkelte mapper finnes det kontekstuelle titler eller liknende som bruker en overstyrt tittel. Opprett dialogen skriver tittel til userTitle som overstyrer alle titler. For at den evt. kontekstuelle tittelen skal bli satt igjennom tittel feltet i opprett dialogen må dette spessifiseres i beskrivelsesfeltet til malen slik:

<namespace>|<property>
semester-context|semesterContext.semester
program-option-context|programOptionContext.title

Tilgang til å styre maler

Webansvarlige for et nettsted kan gis tilgang til å styre hvilke maler som tilbys deres brukere. Ta kontakt med vortex-hjelp hvis dere ønsker tilgang.

Publisert 19. aug. 2008 21:41 - Sist endret 17. juni 2015 17:45