SSI (Server Side Includes) i Vortex

SSI støttes primært i Vortex for at eksisterende dokumenter som bruker dette i Apache, skal kunne flyttes med minst mulig endringer. Samme funksjonalitet er tilgjengelig som komponenter, og vi anbefaler heller å bruke denne måten å inkludere innhold på. I tillegg kan man gjøre mye mer med komponenter.

SSI brukes til å inkludere et html-dokument i et annet html-dokument. Det er mulig å inkludere et annet dokument på 3 ulike måter. For å legge inn en SSI så må du redigere kildekoden til dokumentet f.eks. gjennom arkfanen "rediger som tekst".

1. Med fullstendig webadresse

<!--#include virtual="http://www.usit.uio.no/rss/401.html" -->

Denne måten å inkludere et dokument på, er en utvidelse av hvordan SSI-inkludering fungerer i andre web-servere. Med denne måten er det mulig å inkludere dokumenter med en hvilken som helst adresse på web. Vær klar over at sider som bruker slik inkludering vil være trege dersom serveren det pekes til er nede eller bruker lang tid på å svare. Vi anbefaler derfor ikke unødvendig bruk av denne muligheten.

2. Med rot-relativ adresse (fra toppkatalog og ned)

<!--#include virtual="/rss/401.html" -->

Denne måten å inkludere på, fungerer kun når dokumentet du ønsker å inkludere ligger på samme server. Merk at det bare er mulig å peke til dokumenter som ligger i Vortex. Det betyr at denne måten ikke kan brukes til å peke til for eksempel CGI-script som kjører under Apache på samme server, slik man kan hvis også filene ligger i Apache.

3. Med relativ adresse

<!--#include file="401.html" -->

Dette er den greieste måten og gjøre det på. Med denne peker man relativt til den filen man ønsker inkludere. Relativt innebærer at man peker i forhold til det dokumentet man inkluderer i. I dette tilfelle pekes det for eksempel til filen 401.html i samme mappe som dokumentet man redigerer.

Forskjellen mellom "file" og "virtual"

Det er en forskjell på de to første variantene og den siste, som stort sett ikke vil merkes. Dette er at de to første inkluderer dokumentet slik det ser ut når du går til dokumentet med en nettleser, mens den siste inkluderer dokumentet slik det er lagret i Vortex. Dette er vesentlig hvis dokumentet for eksempel er et XML-dokument som blir oversatt til HTML på serveren. Men dette vil (ihvertfall foreløpig) ikke være et problem som vil oppstå i praktisk bruk.

Publisert 28. feb. 2007 17:48 - Sist endret 17. juni 2010 15:54