Prioritering av brukerønsker og -behov

Dette dokumentet inneholder oversikt over de behov som har blitt meldt inn som utviklingsønsker og blitt prioritert og godkjent av prioriteringsorgan for koordinering og prioritering av brukerbehov.

Tabell for prioriterte behov inneholder oversikt over de ønskene hvor det pågår arbeid med å utarbeide løsningsforslag. Behov flyttes fra denne tabellen og til dokument for implementering av brukerønsker og -behov når løsning på behovene er konkretisert i JIRA og JIRA-saken er med i neste versjonen av Vortex.

Prioriterte behov / behov som skal implementeres

V-NR Meldt inn Behov eller ønske om utbedring Kommentar Status JIRA - sak(er)
99 14.07.16 "Drag and drop"-funksjon på boksene når man lager en index-side (forsidemal) i Vortex   Ny forsideredigering vil gi dette. Arbeidet stoppet under Korona, men er i full gang igjen nå.  
116 18.06.19 Øke antallet ansatte som kan vises i malen organisatorisk enhet fra 50 til 75      
118 21.01.19 Mulighet for enkelt å embedde siste bilder fra en instagramkonto i en UiO-nettside. Se eksempel (nederst på siden, rett over footer).      

Prioriterte behov som foreløpig ikke er besluttet å implementere

V-NR Meldt inn Behov eller ønske om utbedring Vurdering av implementasjon
120 29.07.19 Kunne kombinere prosessveileder med accordion. Se eksempel. Ønsket her er en vanlig vertikal accordion som ser ut som en prosessveileder.
119 18.06.19
På https://www.med.uio.no/om/aktuelt/blogg/?vrtx=search&query=author:%22Elin%20Lunde%22 vert tittelen gjentatt som ein del av ingressen, det ser ikkje så smart ut.
 
I denne samanhengen («Se alle innlegg av forfatteren») er det vel òg spørsmål om det er ynskjeleg å henta inn andre treff frå uio.no, eller om ein heller burde ha avgrensa seg til innlegg frå denne bloggen
 
110 10.01.18

HF har gjort brukertest av redigering og publisering av personpresentasjoner, foreslår følgende forbedringer:

  • Lenke til veiledningen for personsiden som ligger på For Ansatte under redigeringsfanen i Vortex.
  • Spesifisere hva slags innhold som skal inn i tekst-boksen som i dag kun heter «innhold».
  • Boksen/innfyllingsfeltet til emneord bør være større, slik at alle ord er synlige.
  • Lenken til kontaktvelgeren for å rette opp feil i SAP-kontaktinformasjon bør gjøres mer synlig.
Krever noe UX-arbeid før implementering. 
106 12.05.17 Mer brukervennlig løsning for prioritering av rekkefølge på mapper i menyer (gjerne via drag n drop)  
98 07.03.16 Det er behov for å se gruppemedlemsskap i gruppene under "rettigheter", ikke bare enkeltpersoner flatt.  
97 31.01.16 Funksjon hvor du kan fjerne alle lenker på en side ved å trykke på en knapp. Dette er et fornuftig tiltak men sannsynligvis ikke isolert. Behov for å kunne fjerne lenker på flere nettsider samtidig, kanskje fra lenkesjekk-rapporten. I tillegg bør kanskje slik fjerning av lenker vises på en bestemt måte slik at leseren skjønner at her har det tidligere vært en lenke. Totalt sett så vil dette bli en god del jobb som vi ikke kan prioritere nå.
94 07.09.15 Bedre håndtering ved gjenoppretting av filer fra søppelkasse som heter det samme som en eksisterende fil Spesielt et problem for index-filer (som det jo er mange av)
89 16.01.15

Ønske om å kunne justere rekkefølgen på prosjekter på personpresentasjoner, enten ved at prosjektene listes i den rekkefølgen de legges inn manuelt, eller ved at de kan flyttes ved hjelp av piler opp/ned slik det alt er på deltakere i forskingsprosjekter.

Manuell styring er kun mulig å lage for prosjekter som er lagt inn manuelt på en person, ikke de som hentes automatisk basert på personer registrert i et prosjekt. Dette vil gi noe rar sortering for de som velger å kombinere manuelt innlagte prosjekter med de automatiske.
102 31.03.17 Justering av statistikk i For ansatte slik at tallene blir mer nøyaktige. Løsningen her er å gå over til GA også for For-ansatte. På samme måte som Mine studier.
104 04.04.17 Tilbakemeldingsfunksjon: For å få det fulle bildet av hva folk finner og ikke finner burde like/dislike vært koblet til kommentar og klikkrute. Statistikk-Dan har skissert en løsning på dette som Webseksjonen kan se på.

 

Publisert 30. mars 2009 17:28 - Sist endret 28. sep. 2020 11:05