Organ for koordinering og prioritering av brukerbehov

Organ for koordinering og prioritering av brukerbehov har til hensikt å ivareta de tilbakemeldingene som blir gitt rundt bruken av Vortex og gi en transparent prosess rundt de prioriteringene som blir gjort for utviklingsønsker

Møter

Møter i prioritetsorganet blir avhold som en del av faglig koordinering av UiOs nettsted.

Medlemmer

  • Monica Stamnes (Gruppeleder for publiseringsløsninger og leder for prioriteringsorganet)

  • Tomm Eriksen (Ansvarlig for brukeropplevelse i Vortex)

  • Diana Badi (Nettredaktør UiO)

 

Publisert 7. mai 2009 10:44 - Sist endret 12. juli 2018 13:58