Vortex superbrukernettverk

Hensikten med superbrukernettverket er å bygge kompetanse, forbedre kapasitet på brukerstøtte og sikre tilbakemeldinger fra miljøene. Hvert fakultet (hver enhet direkte underlagt UiO) skal ha minst en superbruker for bruk av publiseringsløsningen.

Superbrukernettverket for Vortex koordineres og ledes av USIT, og inngår som en del av nettredaksjonen på UiO.

Leder av Vortex vil være ansvarlig for at deler av nettredaksjonsmøtene brukes til å Vortex-relaterte saker. Det vil skje om lag hver 6. uke. Utviklingsbehov kan meldes inn til vortex-utviklingsonsker@usit.uio.no.

Se oversikt over tidligere innmeldte behov, ønsker og vurderinger.

Publisert 5. jan. 2010 09:35 - Sist endret 22. jan. 2016 09:14