Veikart for Vortex på UiO

 

System: Publiseringsløsning: Vortex
Klassifisering: Nivå 1
Fase: Drift/forvaltning
Systemeier: USIT
Prosesseier: USIT
Applikasjonsforvalter: USIT
Driftsleverandør: USIT, Webseksjonen
Systemleverandør: USIT, Webseksjonen
Bruksområde: Nettpubliseringsløsning, leverer nettsteder for UiO og i sektoren.
Sluttbrukere: Ansatte, studenter, eksterne brukere kan logge inn og redigere/administrere. Alle kan gå inn på nettstedet og lese åpne sider.
Ant. årsverk: 9ÅV  (inkluderer relaterte tjenester som Solr, Videoapp, UiOWS, synkroniseringsskript, Mine studier, Forelesningsopptak mm).
Kostnader (inkl. årsverk og utvikling) Kun interne kostnader.
Informasjon: https://www.uio.no/tjenester/it/web/vortex/
Driftsmodell: Driftet på UiO
Systemmodell: Egenutvikling
Kontrakter: Ikke relevant
Forventet levetid: Løpende
Forsystemer: FS, Cristin, Cerebrum, LDAP, Feide, SAP, UiOWS, TP
Ettersystem: UiOWS (henter informasjon fra Vortex til bl.a. Mine studier)
Masterdata:  
Formåls- og hjemmelsvurdering sist gjennomført: Juni 2018
Personopplysninger, inkl ROS-Analyse og Databehandleravtaler: ROS gjennomført september 2018
Rutiner for styring og kontroll av tilganger: Hvordan styre rettigheter i Vortex.
Utviklingsplaner neste år  
Utviklingsplaner på lang sikt  
Annen informasjon:  

 

Publisert 10. sep. 2020 18:48 - Sist endret 10. sep. 2020 18:48