English version of this page

Kopikort for studenter

For å kunne kopiere på offentlig tilgjengelige kopimaskiner på UiO må du ha et kopikort. Disse kjøper du på Akademika bokhandel. Kortet fungerer på alle UiOs kopimaskiner der kortterminaler er koblet til.

Hvor finner jeg kopimaskiner?

Oversikt over enheter, bygning og etasje ved UiO der du finner en offentlig tilgjengelig kopimaskin:

Det teologiske fakultet

Teologisk fakultetsbibliotek
Domus Teologica
Blindernveien 9
1. etasje

Det juridiske fakultet

Domus Academica, Urbygningen
Karl Johansgate 47
U. etasje

Det Juridiske fakultetsbibliotek
Domus Bibliotheca, Vestbygningen
Karl Johansgate 47
1. etasje

Det juridiske fakultetsbibliotek
Domus Nova
St. Olavs Plass 5
2. etasje

Det juridiske fakultet
Domus Nova
St. Olavs Plass 5
U. etasje

Norsk senter for menneskerettigheter
Oslo Ingeniørhøyskole
Cort Adlers Gate 30
3. etasje Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Det medisinske fakultet

Avdeling for ernæringsvitenskap
Domus Medica
Sognsvannsveien 9
2. etasje

Bibliotek for medisin og helsefag
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
2. etasje

Bibliotek for medisin og helsefag
Domus Medica
Sognsvannsveien 9
U, 1. etasje

Institutt for allmenn og samfunnsmedisin
Fredrik Holsts Hus
Kirkeveien 166 - Ullevål sykehus
U. etasje

Institutt for medisinske basalfag
Domus Medica
Sognsvannsveien 9
1. etasje

Laboratoriebygningen
Medisinsk studentutvalg
Thulstrups gate - Ullevål sykehus
1. etasje

Seksjon for helseledelse og helseøkonomi
Harald Schjelderups Hus
Forskningsveien 3B
2. etasje

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Biologisk bibliotek
Kristine Bonnevies Hus
Blindernveien 31
1., 3. etasje

Biologisk institutt
Kristine Bonnevies Hus
Blindernveien 31
3. etasje .

Farmasøytisk institutt
Farmasibygningen
Sem Sælands vei 3
2. etasje

Fellesbiblioteket MN
Fysikkbygningen (Østfløy)
Sem Sælands vei 24
U, etasje

Forskningsparken
Gaustadaléen 21
3. etasje

Fysisk institutt
Fysikkbygningen (Vestfløy)
Sem Sælands vei 24
1. etasje.

Fysisk inst./Fysikalsk elektronikk
MRL-bygningen
Gaustadaléen 23
2. etasje

Institutt for geofag
Geologibygningen
Sem Sælands vei 1
U. etasje

Informatikkbiblioteket
Informatikkbygningen
Gaustadaléen 23
3. etasje

Kristine Bonnevies Hus
Blindernveien 31
U. etasje

Kjemisk bibliotek
Kjemibygningen
Sem Sælands vei 26
U. etg.

Matematisk bibliotek
Niels Henrik Abels Hus
Molkte Moes vei 35
2. etasje

Det humanistiske fakultet

IAKH - Arkeologi
Blindernveien 11
U, 1. etasje

IAKH - historie
Niels Henrik Abels Hus
Molkte Moes vei 35
2. etasje

IKOS
P.A. Munchs Hus
Niels Henrik Abels vei 36
4. etasje

ILOS
Niels Treschows Hus
Niels Henrik Abels vei 36
7, 10. etasje

Institutt for medier og kommunikasjon
Forskningsparken
Gaustadaléen 21
4. etasje

Institutt for musikkvitenskap
ZEB - bygningen
Sem Sælands Vei 2
1. etasje

Studentbiblioteket Sophus Bugge
Sophus Bugges hus
Niels Henrik Abels vei 36
2. etasje

Det odontologiske fakultet

Odontologisk fakultetsbibliotek
Geitmyrsveien 69 - 71
4. etasje

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Eilert Sundts Hus
Molkte Moes vei 31
2. etasje

Sosialantropologisk institutt
Eilert Sundts Hus
Molkte Moes vei 31
6. etasje 

Psykologisk institutt
Harald Schjelderups Hus
Forskningsveien 3B
U. etasje 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Pedagogisk forskningsinstitutt
Helga Engs Hus
Sem Sælands vei 7
5. etg.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Helga Engs Hus
Sem Sælands vei 7
U. etg.

Universitetsbiblioteket

HUM-SAM
Georg Sverdrups Hus
Molkte Moes vei 39
U, 1, 2, 3, 4. etasje

Kulturhistorisk museum

Etnografisk bibliotek
Historisk museum
Fredriks gate 2
4. etasje

KHM og IAKH - konservering
Historisk museum
Fredriks gate 2
1. etasje

Naturhistorisk museum

Botanisk museum
Sarsgate 1
1. etasje

Geologisk museum
Sarsgate 1
3. etasje

Zoologisk museum
Sarsgate 1
2. etasje

Publisert 28. okt. 2015 14:50 - Sist endret 27. mars 2018 13:37