Trykk av kompendier

Kompendium trykkes av Reprosentralen. Kjøp og salg håndteres av Kopiutsalget.

Bestillingsfrister

 • 1. november for vårsemesteret
 • 1. mai for høstsemesteret

Bestillinger som leveres etter fristen, trykkes etter «førstemann-til-mølla»-prinsippet.

Slik bestiller du

 1. Nytt kompendium: Fyll ut bestillingsskjema (odt) og send på e-post. Du får bekreftelse på e-post når bestillingen er registrert, og når den sendes til trykk.
 2. Rebestilling: opptrykk av gammelt kompendium. Send EAN-nummer og antall på e-post. Beregn tid for rettighetsklarering. Det kan være nødvendig med ny rettighetsklarering selv om en tekst har vært trykket tidligere.
 3. Rebestilling med endring: endringer i tidligere trykket kompendium. Fyll ut bestillingsskjemaet (odt) og send på e-post.

Litteraturliste

Ta med så mye informasjon som mulig:

 • Etternavn, Fornavn, Utgivelsesår. «Tittel på utdrag», i Tittel: Undertittel, Utgiver, sidetall, ISBN.
 • Etternavn, Fornavn, Utgivelsesår. «Tittel», i Etternavn, Fornavn (red.), Tittel: Undertittel, Utgiver, sidetall, ISBN.
 • Etternavn, Fornavn, Utgivelsesår, «Tittel», Navn på tidsskrift, volum, nummer, sidetall, eventuelt ISSN.

Legg ved bestillingen

 • Litteraturliste som PDF-vedlegg.
 • Originale bøker/tidsskrifter sendes som internpost til Reprosentralen eller leveres til Reprosentralen.
 • Kopier av god kvalitet kan sendes som PDF-vedlegg via e-post eller filesender.uio.no.
 • Sjekk at alle sider og all tekst er med, og at teksten er godt leselig og uten skygger i margen.

Rettigheter

Reprosentralen søker om rettighetsklarering. Trykking som krever rettighetsklarering kan ta tid, og innebærer risiko for avslag.

Tillatt å trykke uten rettighetsklarering:

 • 15 % av en bok eller lignende publikasjon
 • Én artikkel fra ett og samme nummer av et vitenskapelig tidsskrift
 • Periodiske publikasjoner som aviser, ukeblad, kulturelle og faglige tidsskrifter
 • Brosjyrer og andre publikasjoner bestemt for gratis distribusjon
 • Eksamensoppgaver
 • Verk som er lovlig lagt ut på åpne internettsider
 • Verk hvor det har gått mer enn 70 år siden utgangen av opphavspersonens dødsår

Mer informasjon finner du på Kopinors hjemmesider.

Manglende rettigheter

Fire uker før semesterstart mottar alle fagansvarlige en liste over materiale som ikke er rettighetsklarert, og må ta stilling til om utdragene skal reduseres, tas ut av kompendiet eller trykkes senere som et tillegg.

Meld fra om feil i institutteksemplarene

Se gjennom institutteksemplarene når dere får dem, og meld umiddelbart fra om feil eller mangler. Merk at institutteksemplarene ikke alltid trykkes samtidig som hovedopplaget. Når hovedopplaget er ferdig trykket, annonseres det på Twitter.

Trykkebekreftelser

Kompendier som er ferdig trykket og klare til salg, annonseres på Twitter.

Publisert 14. juni 2017 16:36 - Sist endret 28. jan. 2020 12:19