Bestilling av kompendier – ny ordning fra V22

Kompendier produseres av Grafisk senter på bestilling fra instituttene. 
NB! Bestillingsprosessen vi beskriver på denne siden gjelder kun for instituttene.
Studenter bestiller trykte kompendier på trykkeriet.uio.no.  

Bestillingsfrister

 • 1. november for vårsemesteret
 • 1. mai for høstsemesteret

Bestillinger som leveres etter fristen, trykkes etter «førstemann-til-mølla»-prinsippet.

Slik bestiller du

 1. Nytt kompendium: Fyll ut bestillingsskjema (odt) og send på e-post. Du får bekreftelse på e-post når bestillingen er registrert.
 2. Rebestilling: likt innhold som forrige kompendium. Send EAN-nummer og antall på e-post. Beregn tid for rettighetsklarering. Det kan være nødvendig med ny rettighetsklarering selv om en tekst har vært brukt tidligere.
 3. Rebestilling med endring: endringer i tidligere kompendium. Fyll ut bestillingsskjemaet (odt) og send på e-post.

Litteraturliste

Dersom pensumlisten er klar i Leganto, kan dere lenke til denne. Hvis ikke, legg ved bestillingen.

Ta med så mye informasjon som mulig:

 • Etternavn, Fornavn, Utgivelsesår. «Tittel på utdrag», i Tittel: Undertittel, Utgiver, sidetall, ISBN.
 • Etternavn, Fornavn, Utgivelsesår. «Tittel», i Etternavn, Fornavn (red.), Tittel: Undertittel, Utgiver, sidetall, ISBN.
 • Etternavn, Fornavn, Utgivelsesår, «Tittel», Navn på tidsskrift, volum, nummer, sidetall, eventuelt ISSN.

Legg ved bestillingen

 • Litteraturliste som PDF-vedlegg.
 • Originale bøker/tidsskrifter sendes som internpost til Grafisk senter - kompendier eller leveres til Grafisk senter - kompendier.
 • Kopier av god kvalitet kan sendes som PDF-vedlegg via e-post eller filesender.uio.no.
 • Sjekk at alle sider og all tekst er med, og at teksten er godt leselig og uten skygger i margen.

Rettigheter

Grafisk senter søker om rettighetsklarering. Trykking som krever rettighetsklarering kan ta tid, og innebærer risiko for avslag.

Tillatt å trykke uten rettighetsklarering:

 • 15 % av en bok eller lignende publikasjon
 • Én artikkel fra ett og samme nummer av et vitenskapelig tidsskrift
 • Periodiske publikasjoner som aviser, ukeblad, kulturelle og faglige tidsskrifter
 • Brosjyrer og andre publikasjoner bestemt for gratis distribusjon
 • Eksamensoppgaver
 • Verk som er lovlig lagt ut på åpne internettsider
 • Verk hvor det har gått mer enn 70 år siden utgangen av opphavspersonens dødsår

Mer informasjon finner du på Kopinors hjemmesider.

Manglende rettigheter

Tre uker før semesterstart mottar alle bestillere en liste over materiale som ikke er rettighetsklarert, og må ta stilling til om utdragene skal reduseres, tas ut av kompendiet eller legges til når eventuell klarering kommer på plass.

Meld fra om feil i institutteksemplarene

Se gjennom institutteksemplarer og filer, og meld fra om feil eller mangler.

Publisert 14. juni 2017 16:36 - Sist endret 2. mai 2022 10:41