Endelig godkjenning

Når du kommer tilbake fra utveksling, må du søke om endelig godkjenning av emnene du har tatt på utveksling.

Du trenger endelig godkjenning for å

  • få utvekslingsoppholdet innpasset i graden din ved UiO
  • få gjort om deler av studielånet til stipend

Erstatte UiO-emner - spesifisert godkjenning

Hvis utvekslingen skal erstatte emner eller emnegrupper som er obligatoriske i graden din, trenger du en spesifisert godkjenning. Da vurderer vi faget du har tatt opp mot et konkret emne ved UiO. 

Frie studiepoeng - uspesifisert godkjenning

Ved uspesifisert godkjenning vurderes ikke faget opp mot et konkret emne, men godkjennes som frie studiepoeng. Vi vurderer likevel eventuelt overlapp med fag som du allerede har tatt ved UiO, eller som det kan være naturlig å ta i løpet av studiet ditt.

Hvis du senere tar fag som overlapper med fagene du tok på utveksling, kan antall frie studiepoeng bli redusert. Frie studiepoeng teller like mye i en grad som andre studiepoeng, men gir ikke grunnlag for fritak for obligatoriske fag i din grad.

Hvordan søke om endelig godkjenning

Du søker om endelig godkjenning til fakultetet ditt.

I de fleste sakene får du svar innen en måned. Dersom det trengs faglig vurdering av søknaden din, kan det ta opptil fire måneder å behandle den.

Når resultatet er klart, får du svar via digipost eller e-post.

Les mer om endelig godkjenning, og finn kontaktinformasjon til fakultetet ditt

Publisert 13. feb. 2014 14:56 - Sist endret 6. juli 2017 09:20