Weblogin

Weblogin er UiOs innloggingstjeneste for tjenester på nett. Det er trygt å oppgi brukernavn og passord på innloggingssiden i Weblogin, og brukernavnet og passordet ditt blir ikke delt ut til andre tjenester. Weblogin er den anbefalte innloggingstjenesten for webapplikasjoner ved UiO. Ved behov kan Weblogin muliggjøre at brukere utenfor UiO kan logge inn i en tjeneste, feks. med Feide eller ID-porten.

Spørsmål og svar om Weblogin

Har du spørsmål om Weblogin? Lurer du på hvem du skal kontakte?

Automatisk innlogging

Hvis du er logget inn på en av universitetets maskiner, vil du automatisk logges inn i Weblogin.

Hva er Weblogin?

Weblogin er en dynamisk innloggingstjeneste som kan vise forskjellige valg ut fra situasjonen du er i, for eksempel hvilken tjeneste som sendte deg dit, hvor du er og hva slags maskin du bruker. Dette gjøres for å tilby riktige valg for forskjellige tjenster.

Ta i bruk Weblogin i din tjeneste

Ønsker du å integrere din tjeneste med Weblogin? Da må du sette opp en Service Provider.

Få tilgang til å integrere med Weblogin

Dersom du ønsker å ta i bruk Weblogin i dine tjenester, må du bestille tilgang for din Service Provider.

Feide og andre identiteter i din tjeneste

Det kan settes opp integrasjon mot Feide og andre itentitetstilbydere for tjenester som benytter Weblogin.