This programme no longer admits students

Har du en forskningside? Søk om studentstipend!

Institutt for litteratur, områdestudiet og europeiske språk (ILOS) utlyser opp til 20 stipend til egne bachelor- og masterstudenter som ønsker å teste en forskningside våren 2020 og trenger midler for å kunne arbeide med ideen.

Les mer om stipendet, søknadsfristen og informasjonsmøtet om hva en forskningside kan være.

Published Oct. 8, 2019 4:22 PM - Last modified Oct. 8, 2019 4:22 PM