Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 841 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Skirbekk, Helge Health and care services managers experiences with follow up procedures for staff on sick leave – what characterizes difficult follow-up cases Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 21. jan. 2021
Skirbekk, Helge Overforbruk av bildediagnostikk i sjukehus? Rapportert behov og grunnlag for læringsaktiviteter hos henvisende leger tidlig i karrieren. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 21. jan. 2021
Dahl, Cecilie Documenting the undocumented - The use of maternal health care and pregnancy outcomes in undocumented migrant women in Norway Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2021 2024 21. jan. 2021
Magelssen, Morten Etiske utfordringer for kommuneleger under covid-19-pandemien Senter for medisinsk etikk (SME) NSD 2021 2023 18. jan. 2021
Eide, Torunn Bjerve RAK Innovation study Avdeling for allmennmedisin 2020 2023 13. jan. 2021
Hellesø, Ragnhild Connecting ORAL health and home care services for homebound patients in Norway (CORAL) Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, REK 2020 2025 13. jan. 2021
Burger, Emily Impact of providing liver transplantation for patients with non-resectable live metastases from colorectal cancer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 13. jan. 2021
Burger, Emily Opt-in self-sampling versus opt-out self-sampling for the screening of cervical cancer in women who have not attended screening in 10 or more years: A cost-effectiveness analysis of the EQUALSCREEN randomized trial Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2021 2021 13. jan. 2021
Burger, Emily Cost-effectiveness analysis of screening with low-dose CT for lung-cancer. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 13. jan. 2021
Burger, Emily The impact, on non-cervical HPV related diseases, of switching from the bivalent to the 9-valent vaccine in Norway: A cost-effectiveness analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 13. jan. 2021
Andersen, Lene Frost Norkost 4 forprosjekt Institutt for medisinske basalfag NSD 2020 2045 13. jan. 2021
Veierød, Marit Bragelien Prognostic factors in cutaneous melanoma Avdeling for biostatistikk Intern, NSD 2020 2026 11. jan. 2021
Veierød, Marit Bragelien Fysisk aktivitet og melanom Avdeling for biostatistikk Intern 2019 2022 11. jan. 2021
Veierød, Marit Bragelien Pigmentation, UV exposure and melanoma Avdeling for biostatistikk Intern 2016 2026 11. jan. 2021
Sandset, Tony Joakim Health Literacy and Access to Sexual Healthcare Services Among Male Sexual Minorities in Istanbul Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 2020 2021 11. jan. 2021
Holven, Kirsten Bjørklund Helseeffekt av ketolinsyre Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2021 2031 10. jan. 2021
Eskeland, Ragnhild Gene regulation and nuclear organisation in Liposarcomas Seksjon for Biokjemi 2019 2022 10. jan. 2021
Nymark, Liv A cost-effectiveness analysis of cervical cancer screening in Bangladesh Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 10. jan. 2021
Veierød, Marit Bragelien Melanoma heterogeneity: understanding for better prevention Avdeling for biostatistikk Intern, REK 2016 2026 7. jan. 2021
Nymark, Liv Re-Imagining Pre-Natal Care through Telehealth in the United States in the Era of COVID-19 and Beyond Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 7. jan. 2021
Thoresen, Magne National training initiative to make better use of biobanks and health registry data; methylation and melanoma Avdeling for biostatistikk 2016 2021 5. jan. 2021
Thoresen, Magne Advancing Frontiers in the Use of Graphical Models and Vine Copulas for High-Dimensional Biomedical Data Avdeling for biostatistikk 2020 2023 5. jan. 2021
Thoresen, Magne Methods for treatment-response heterogeneity Avdeling for biostatistikk 2020 2023 5. jan. 2021
Retterstøl, Kjetil Trender i lipidprofil i den norske befolkning etter år 2000 Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2023 5. jan. 2021
Spurkland, Anne Immunologiske studier av friske blodgivere 2 Seksjon for anatomi REK 2021 2030 5. jan. 2021