Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 226–250 av 326 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Qin, Ping iFightDepression - Et internettbasert veiledet selvhjelpsprogram for behandling av depresjon i primærhelsetjenesten. Evaluering av brukernes opplevelse av forventninger, nytte og tilfredshet Klinikk psykisk helse og avhengighet Intern, REK, NSD 2017 2022 15. aug. 2019
Lie, Anne Helene Kveim Biomedicalization of Transgender: Sex and Gender in Postwar Medicine Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 2019 2022 7. aug. 2019
Halvorsen, Sigrun Non-interventional study on the effectiveness of SGLT-2 inhibitors and DPP-4 inhibitors in patients with type 2 diabetes in the Nordic countries Medisinsk klinikk REK 2018 2028 9. juli 2019
Atar, Dan EXHAUSTION - klimaendringer og helse Medisinsk klinikk REK 2019 2023 4. juli 2019
Birkeland, Kåre I. DISCOVER - GLOBAL Behandling av type 2 diabetes i klinisk praksis Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon REK 2015 2025 3. juli 2019
Retterstøl, Kjetil Vaskulær livsstils-Intervensjon og Screening i Apotek: VISA studien Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2012 2030 3. juli 2019
Halvorsen, Sigrun PROTECT- AF Medisinsk klinikk REK 2018 2023 1. juli 2019
Sundby, Johanne Unnecessareans - use and misuse of cesarean section in low resource settings Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2017 2021 21. juni 2019
Holven, Kirsten Bjørklund MoBa_Kolesterol Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2033 18. juni 2019
Aas, Eline Kostnader ved kreft: Fokus på colorectal cancer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK, NSD 2014 2023 13. juni 2019
Omsland, Tone Kristin NORHip - the Norwegian hip fracture database - risk factors for hip fractures and post hip fracture mortality Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2009 2030 4. juni 2019
Jahnsen, Reidun Birgitta What suits me the best? Adaptation of appropriate activity aids for persons with a disability. Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) NSD 2018 2021 20. mai 2019
Skirbekk, Helge “Vardesenter “ - Their Role in Patient and Next of Kin Cancer Care Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2021 13. mai 2019
Omsland, Tone Kristin Completeness and validation of forearm fracture registrations in the Norwegian Patient Registry and the Control and Reimbursement of Healthcare Claims registry Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2019 2025 26. apr. 2019
Magelssen, Morten Samhandling i helsetjenesten (studentprosjekt) Senter for medisinsk etikk NSD 2019 2021 24. apr. 2019
Vallersnes, Odd Martin OUT-ACS: One-hoUr Troponin in a low-prevalence population of Acute Coronary Syndrome Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2016 2022 8. apr. 2019
Bjertness, Espen Ungdomshelse i Oslo, Oppland, Hedmark og Tromsø by - en prospektiv studie Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2004 2027 4. apr. 2019
Bjertness, Espen Sammenheng mellom gener og modifiserbare risikofaktorer for demens (GENIDEM) Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2011 2021 4. apr. 2019
Iversen, Tor Studies in Quality and Cost of Care for the Elderly Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK 2009 2021 4. apr. 2019
Iversen, Tor BRIDGE: Sammenligning av behandlingsresultat og ressursbruk mellom land Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK 2015 2022 4. apr. 2019
Lerdal, Anners Screening patients for total knee arthroplasty and testing a multidiciplinary intervention to improve outcomes (The MULTIKNEE trial) Avdeling for sykepleievitenskap REK 2017 2037 4. apr. 2019
Lerdal, Anners A randomized trial to study the effect of different implant designs on knee function and joint kinematics after total knee arthroplasty Avdeling for sykepleievitenskap REK 2017 2027 4. apr. 2019
Lerdal, Anners Developing and testing an assessment tool for post-stroke fatigue - NORFAST-A Avdeling for sykepleievitenskap REK 2017 2023 4. apr. 2019
Lerdal, Anners Biopsychosocial reactions after stroke – A longitudinal study (NORFAST-B) Avdeling for sykepleievitenskap Intern 2017 2030 4. apr. 2019
Lerdal, Anners A comparison of the effectiveness of normal saline mouthwash and mouthwash based on tea solution from Salvia Officinalis (SO) in palliative care. A randomized controlled trial Avdeling for sykepleievitenskap REK 2014 2024 4. apr. 2019