Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 176–200 av 959 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Holven, Kirsten Bjørklund Helseeffekter av fiskemel Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2018 2029 18. feb. 2020
Iversen, Per Ole Hvordan naturkatastrofer kan påvirke ernæringsstatus hos barn i Uganda Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2019 2022 18. feb. 2020
Kolset, Svein Olav Kosthold for bedre helse for mennesker med utviklingshemming i omsorgsboliger Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2019 2022 18. feb. 2020
Thoresen, Lisbeth En studie om partnere av personer med MS og deres opplevelse av det første sykdomsåret. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) NSD 2019 2020 18. feb. 2020
Vandeskog, Hilde Ousland Barriers to knowledge translation in development aid, and the impact on the realisation of the SDGs pertaining to gender and health Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) NSD 2019 2022 17. feb. 2020
Opheim, Randi Symptom burden in patients with inflammatory bowel disease - impact on health-related quality of life and sick leave Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, REK 2019 2023 17. feb. 2020
Larsen, Marie Hamilton Childhood epilepsy and parental health literacy (CEPAHL) Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2020 2024 17. feb. 2020
Brænd, Anja Maria Lyche Antibiotikabruk i Europa. Sammenligning av retningslinjer for behandling av otitt, sinusitt og tonsilitt i primærhelsetjenesten i ulike land i Europa. Avdeling for allmennmedisin 2019 2020 17. feb. 2020
Mmbaga, Elia Pragmatic Trial for HIV Pre-Exposure Prophylaxis roll out in Tanzania-PREPTA Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2019 2023 14. feb. 2020
Høye, Sigurd Antibiotics use and airway infections in children Avdeling for allmennmedisin 2019 2025 14. feb. 2020
Aas, Eline Cost effectiveness analysis of two different bariatric surgeries in Norway based on the Oseberg study Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-effectiveness analysis of Tenofovir Anafelamide, Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir in the treatment of Hepatitis B e Antigen-Positive Chronic Hepatitis B patients in China Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-Effectiveness of Early Asymptomatic Biomarker Detection and Monitoring in Patients with Alzheimer’s Disease: An Explorative Scenario Analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline earlyHTA of NeoDoppler to monitor cerebral blood flow velocity in pediatric cardiac surgery Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-effectiveness analysis of pembrolizumab compared to the standard of care chemotherapy and pembrolizumab combination therapy as first line treatment for PD-L1 positive non-small cell lung cancer in the Slovak Republic Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-effectiveness of vortioxetine versus escitalopram and venlafaxine XR as first-line treatments of severe major depressive disorder in Finland. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline A cost-effectiveness analysis of non-invasive prenatal DNA testing for trisomy 21 in screening Down syndrome in China Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-utility analysis of ramicurimab after sorafenib for hepatocelluar carcinoma in the Norwegian Health Care setting Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Skirbekk, Helge Legerollen i psykisk helsevern Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2020 2021 13. feb. 2020
Aas, Eline CYP2C19 Genotype guided therapy of Acute Coronary Syndromes: a cost utility analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Staerk, Judith Molecular analysis of dominant autosomal optic atrophy Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2019 2028 12. feb. 2020
Kuijjer, Marieke Inferring patient-specific gene regulatory networks in Leiomyosarcomas and their association to clinical characteristics Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2020 2024 11. feb. 2020
Kuijjer, Marieke Patient specific modelling of gene regulatory networks and association to clinical characteristics in Alzheimer’s disease Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2020 2025 11. feb. 2020
Augestad, Liv Ariane Datakvalitet i Helseverdistudien Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 1919 2020 10. feb. 2020
Aasbø, Gunvor Rehabilitering av overvektige - på rehabiliteringssenteret og i kommuner. Brukerperspektiv på helsetjenesteutvikling og samhandling på Fosen Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) REK, NSD 2020 2021 10. feb. 2020