Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 176–200 av 847 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Østerås, Nina Effect of seven days fasting on maximal oxygen uptake and loss of protein Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2018 2020 24. mai 2019
Henriksen, Hege Berg Presisjonsstudie av lavdose-røntgen maskin (Dual Energy x-ray absorptiometry (DXA)) til å måle kroppsmasser Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2019 2019 22. mai 2019
Jahnsen, Reidun Birgitta What suits me the best? Adaptation of appropriate activity aids for persons with a disability. Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) NSD 2018 2021 20. mai 2019
Stray-Pedersen, Arne Maternal mortality in Georgia Klinikk for laboratoriemedisin Intern, REK 2015 2019 15. mai 2019
Pedersen, Monica Stolt bridging-the-gap-between-current-practice-and-recommendation-in-national-guidelines Det medisinske fakultet 15. mai 2019
Moger, Tron Anders A comparison of actual costs and reimbursements for readmissions: Do readmissions benefit or cost the hospital? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK, NSD 2019 2020 14. mai 2019
Skirbekk, Helge “Vardesenter “ - Their Role in Patient and Next of Kin Cancer Care Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2021 13. mai 2019
Winkler, Andrea Sylvia Antimicrobial resistance in resource limited countries and migrant populations. Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 3. mai 2019
Lindbæk, Morten Fysikalsk behandling alene, i kombinasjon med kortikosteroid-injeksjon eller vente-og-se for akutt lateral epikondylitt i allmennpraksis: en randomisert, placebo-kontrollert studie med 12 måneders oppfølging. Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, NSD 2009 2018 3. mai 2019
Hjartåker, Anette Pilot and reproducibility study of a web-based food frequency questionnaire Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2014 2019 26. apr. 2019
Omsland, Tone Kristin Completeness and validation of forearm fracture registrations in the Norwegian Patient Registry and the Control and Reimbursement of Healthcare Claims registry Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2019 2025 26. apr. 2019
Magelssen, Morten Samhandling i helsetjenesten (studentprosjekt) Senter for medisinsk etikk NSD 2019 2021 24. apr. 2019
Holven, Kirsten Bjørklund Betydning og omfang av statin-frie perioder i forbindelse med svangerskap, hos kvinner med familiær hyperkolesterolemi i forhold amming og hjerte-kar risiko Avdeling for ernæringsvitenskap 2019 23. apr. 2019
Moger, Tron Anders Pakkeforløp i psykisk helsevern – hvordan opplever de ansatte ved BUP Follo innføringen av pakkeforløpene etter 6 måneder? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2018 2019 15. apr. 2019
Borge, Christine Råheim Health literacy: A key to health in people with Chronic Pulmonoray Disease (COPD) Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, REK 2016 2021 11. apr. 2019
Solbrække, Kari Nyheim Assisted reproductive technologies and epigenetics: an ethnographic study of prospective parents’ experiences, perspectives and imaginations in Norway Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, REK, NSD 2018 2020 11. apr. 2019
Wahl, Astrid Klopstad Fysisk aktivitet, fysisk form og helserelatert livskvalitet hos lungetransplanterte pasienter i Norge. En tverrsnittsstudie Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, REK 2017 2018 10. apr. 2019
Wahl, Astrid Klopstad Psoriasis og klimabehandling: effekt av motiverende oppfølgningssamtaler på kliniske og helseøkonomiske parametre Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, REK 2011 2019 9. apr. 2019
Thoresen, Lisbeth Eldre pasienters erfaringer med elektrokonvulsiv behandling (ECT) Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, REK, NSD 2018 2019 9. apr. 2019
Thoresen, Lisbeth Unge voksnes erfaring med å leve med permanent stomi Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, REK 2018 9. apr. 2019
Mehlum, Lars Genetics of emotion dysregulation linked to suicidal and non-suicidal self-injurious behaviour Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 8. apr. 2019
Vallersnes, Odd Martin OUT-ACS: One-hoUr Troponin in a low-prevalence population of Acute Coronary Syndrome Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2016 2022 8. apr. 2019
Kirkevold, Marit Et nytt trinn i omsorgstrappen: Multippel case studie av fem innovative eldreomsorgsmodeller Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, REK, NSD 2016 2019 4. apr. 2019
Kirkevold, Marit Psykososial helse etter hjerneslag Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, REK 2014 2019 4. apr. 2019
Bjertness, Espen Ungdomshelse i Oslo, Oppland, Hedmark og Tromsø by - en prospektiv studie Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2004 2027 4. apr. 2019