Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 176–200 av 922 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Lie, Anne Helene Kveim Substance use and biomedicalization in Norway 1970–2018 Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2019 2023 27. nov. 2019
Moen, Kåre Menstrual Health and Menstrual Hygiene Management Interventions - A qualitative study Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2019 2020 26. nov. 2019
Godager, Geir Sikkerhetskultur i Vestre Viken Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 22. nov. 2019
Magelssen, Morten Spørreundersøkelse om etiske problemstillinger i helsetjenesten Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2019 2021 22. nov. 2019
Kaarbøe, Oddvar Martin Modernizing the GP scheme Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK, NSD 2019 2022 20. nov. 2019
Vallersnes, Odd Martin Forstøverbehandling hos barn på legevakten Avdeling for allmennmedisin Intern 2017 2020 20. nov. 2019
Aas, Eline Innsamling av oppfølgingsdata for kreft, dødelighet og sykehus episoder fra register for Reveal studien Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2011 2021 15. nov. 2019
Jenum, Anne Karen Facilitating targeted community prevention of type 2 diabetes – using information from pregnancy and postpartum to identify women at high risk Avdeling for allmennmedisin REK 2019 2030 14. nov. 2019
Madar, Ahmed Ali Prevensjon og veiledning om reproduktiv helse og familieplanlegging blant sårbare kvinner Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2019 2021 13. nov. 2019
Kuijjer, Marieke Identification of mutational subtypes in lung cancer Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2019 2022 13. nov. 2019
Meyer, Haakon E Næringsinntak hos hjemmeboende eldre personer i Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 12. nov. 2019
Meyer, Haakon E The influence of climate change and air pollution on fracture risk Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2018 2026 12. nov. 2019
Haapaniemi, Emma CRISPR-Cas9 gene therapy for monogenic blood disorders Norsk Senter for Molekylærmedisin 2019 2024 11. nov. 2019
Husum, Tonje Lossius How can we reduce the use of compulsion of people with severe mental illness? A cross-sectoral, multi-methods study (ReCoN) Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2018 2022 11. nov. 2019
Søvik, Signe Gender differences in circulatory and respiratory compensation to severe blood loss Klinikk for kirurgiske fag REK, NSD 2020 2026 9. nov. 2019
Dammen, Toril Psykologiske karakteristika hos pasienter med Type D personlighet og koronar hjertesykdom Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2012 2019 6. nov. 2019
Svendsen, Edel Jannecke Kva erfaringer har sjukepleierene med tiltaksplanen "livets siste dager" til døyande personar med demens Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, NSD 2018 2019 4. nov. 2019
Moen, Kåre Community-Based Organizing Against HIV and For Rights Among Same-Sex Attracted Men in Tanzania Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2014 2018 31. okt. 2019
Opheim, Randi "Point of care» diagnostisering og behandling av hepatitt c hos injiserande rusavhengige i eit mobilt lågterskel helsetiltak Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, REK 2019 2020 31. okt. 2019
Opheim, Randi Kvalitetsforbedringsarbeid i hjemmetjenesten - fra et lederperspektiv Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, NSD 2019 2020 30. okt. 2019
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Medication Related Problems and Safety of Herbal Medicines used among Pregnant Women in South-West Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2016 2020 28. okt. 2019
Tyssen, Reidar Alkoholproblemer, depresjon og gen-miljø påvirkning - en 20 års oppfølgende studie av norske leger Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2013 2023 28. okt. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug Kartlegging av vintersportrelaterte skader i Trysil kommune Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2010 2028 25. okt. 2019
Bukten, Anne NorMA: The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 2013 2022 24. okt. 2019
Mburu, Christina Brux Perinatal Regionalization: Giving Birth and Far from Home, Experiences of Alaskan Mothers Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2019 2020 23. okt. 2019