Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 101–125 av 871 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Bukten, Anne Hva skaper en god relasjon mellom domfelt og ansatte i kriminalomsorgen? Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Mehlum, Lars Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med repeternede suicidalatferd Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Europeisk studie av pasienter med opioid avhengighet i behandling Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Mehlum, Lars Genetics of emotion dysregulation linked to suicidal and non-suicidal self-injurious behaviour Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 8. apr. 2019
Holter, Marianne Therese Smogeli Røykeslutt med et internettbasert røykesluttprogram Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Clausen, Thomas Undersøkelse av overdosedødsfall og kodepraksis av slike dødsfall; en fler-lands sammenlignende studie Senter for rus- og avhengighetsforskning Intern, NSD 28. sep. 2017
Clausen, Thomas Undersøkelse av overdosedødsfall i Oslo i perioden 2006-8 Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Heir, Trond Opplevelser og reaksjoner ved humanitært oppdrag i Vest-Afrika Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 21. mars 2018
Lien, Lars Psykiatriske symptomer og mestringsstrategier for ungdom etter jordskjelvet i Nepal Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 4. apr. 2019
Martinsen, Egil Wilhelm Oslo Bariatric Surgery Study Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Biong, Stian Nissen Rekreasjonsbruk av nye rusmidler: Et folkehelseperspektiv Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Hauff, Edvard Psykisk helse og eksponering for vold blant ungdom i Indonesia Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Narkotikarelaterte dødsfall i Danmark 2008-2011 Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas NorComt-studien Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Veggeland, Frode Se på organisering av helsetjeneste for utskrivningsklare pasienter mellom sykehus og kommune Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Iversen, Tor PET-virksomhet (økonomiske perspektiver) i OUS Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Nordby, Halvor Psykologer som helseledere: Hvorfor er det psykologer som velger å bli ledere, og hva er det som har motivert dem som har valgt å gå inn i en lederrolle Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Iversen, Tor Psykisk helse i kommunehelsetjenesten - en velfungerende kommunal tjeneste eller et underprioritert området med paralleltjenester Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Iversen, Tor Quality Ratings and Patient Satisfaction with Norwegian GPs. An analysis of Munincipal Capacity & Other Predictors of Overall GP Satisfaction & Waiting Time Satisfaction Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Nordby, Halvor Vet helseledere hva som er viktig for at deres lederteam skal fungere? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 27. sep. 2017
Spehar, Ivan Virkningen av en arbeidskonflikt på sykehuslegers motivasjon Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Undersøke kvinnelige lederens motivasjon og veien frem til å bli leder; barrierer og glasstaket Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Lindahl, Anne Karin Undersøke om dagens IT-systemer på fastlegekontorene har nødvendige funksjoner for å registrere og rapportere et knippe relevante kvalitetsindikatorer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Kristoffersen, Espen Saxhaug Jobbtrivsel blant nevrologer i Norge Avdeling for allmennmedisin 2019 12. okt. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug Ny behandling ved migrene Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2024 12. okt. 2019