BRIDGE: Sammenligning av behandlingsresultat og ressursbruk mellom land

Formålet med denne studien er å benytte registerdata på individnivå fra seks europeiske land for å undersøke nærmere årsaker til forskjeller i behandlingsmåte og overlevelse av for hjerteinfarkt, hoftebrudd og hjerneslag. Prosjektet bygger på erfaringer fra EuroHOPEprosjektet, som ble finansiert av EU 7. rammeprogram og som REK og Datatilsynet tidligere har godkjent. Resultatene fra EuroHOPE blir nå publisert i et spesialnummer av tidsskriftet Health Economics. Oppfølgingsprosjektet vil både benytte data fra en lengre periode og videreutvikle kvantitative analysemetoder.

Utvalgsstørrelse: Antall forskningsdeltakere i Norge Hjerteinfarkt: ca 120 000 individer Hoftebrudd: ca. 65 000 individer Hjerneslag: ca. 70 000 individer Vi må bruke hele den norske populasjonen med de nevnte diagnosene for å oppnå et tilstrekkelig antall observasjoner.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: september 2022

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tor Iversen

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: oktober 2015
  • Slutt: september 2022