Brukermedvirkning på individnivå i overgangen barn-voksen hos mennesker med funksjonshemming - En kvalitativ undersøkelse

Hensikten med denne masteroppgaven vil være å undersøke hvordan unge pasienter, deres pårørende og helsepersonell som behandler dem opplever å delta i «shared decison making» rundt valg og timing av behandling.

Konkrete spørsmål (tentative):

Hvordan opplever pasient, foresatte og behandler brukermedvirkning? Hva er viktig for ungdommene selv? Hva ønsker de å påvirke? Hva er de ulike aktørenes holdninger til brukermedvirkning? Hvor godt kjenner de lovverket og hvor mye betyr det for hvordan de tenker rundt denne problemstillingen? Hvem tar avgjørelsene? Hva er ungdommens rolle i avgjørelsen, og hva ønsker han/hun? Påvirker deltagelse i behandlingsvalg om behandlingen påvirker hvor fornøyd man er med helsetjenesten? Har de tanker om hvordan samarbeidet mellom ungdom, foresatte og behandlerteam eventuelt kan bedres i prosessen frem mot behandlingsvalg?

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karin Lindahl

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Hilde Nordgarden

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2017