Mammografi og sosial ulikhet

Forskningsprosjektet vil kunne gi svar på om det forekom endringer i forholdet mellom sosioøkonomisk status og brystkreftens alvorlighet ved innføringen av mammografiscreening for kvinner. Tidligere forskning har påvist at sosioøkonomiske forskjeller i overlevelse delvist kunne forklares ved mer alvorlige kreftdiagnoser i grupper med lav inntekt og utdanning. Mammografiscreening har som fokus å flytte tidspunkt for diagnose til tidligere tidspunkt, og dette kan ha påvirket forholdet mellom alvorlighet og sosial ulikhet. En beslektet problemstilling er sosioøkonomiske forskjeller i forekomst og overlevelse etter intervallkreft (kreft oppdaget mellom screeningrunder). Høy sosioøkonomisk status har blitt koplet til deltakelse i screeningprogram. For screening-program nasjonalt og internasjonalt er det av interesse om sosial ulikhet begrenser seg til kvinner som ikke deltar i screening.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tron Anders Moger

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2015
  • Slutt: juli 2017