Psykologer som helseledere: Hvorfor er det psykologer som velger å bli ledere, og hva er det som har motivert dem som har valgt å gå inn i en lederrolle

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Halvor Nordby

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Ludmila Amundsen

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart