Screening for abdominalt aortaaneurisme hos menn 65 år - forekomst fordelt på bydel i Oslo

Karavdelingen i Oslo universitetssykehus (OUS) startet i 2011 et prosjekt med screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA). Alle menn folkeregistrert i Oslo inviteres til ultralydundersøkelse av hovedpulsåren i maven det året de fyller 65 år. Forekomsten av AAA (diameter ≥30 mm) hos menn mellom 65 og 75 år er 2-5 %. Mortaliteten ved ruptur er 70-80 %, og risikoen for ruptur stiger med økende diameter. Anslagsvis 1 % av dødsfall blant menn > 65 år er AAA-relatert. Internasjonal litteratur konkluderer med at screening gir en signifikant reduksjon i mortalitet for menn, men det finnes ingen tall for norske forhold. Screeningprogrammer er blant annet iverksatt i Storbritannia, Sverige og Danmark.

Denne studien fokuserer på følgende problemstillinger:

Hvordan fordeler oppmøte til screening og ikke-møtt seg på bydel?

Hvordan er forekomst av AAA fordelt på bydel?

Er forekomst av AAA relatert til røyking og hypertensjon?

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon

 

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig
  • UiO har behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Knut Reidar Wangen

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: juni 2017
  • Slutt: mai 2018