Developing and testing an assessment tool for post-stroke fatigue - NORFAST-A

Målsettingen for denne studien er å utvikle et kartleggingsinstrument for fatigue etter hjerneslag. Av om lag 12.000 personer som får hjerneslag i Norge årlig, vil opp til 70% oppleve en alvorlig fatigue i etterkant. Denne tilstanden har negativ påvirkning på deltagelse i rehabilitering og aktiviteter i dagliglivet. Fatigue i akuttfasen er en uavhengig risikofaktor for dårligere fysisk helse 18 måneder etter hjerneslaget. I tillegg predikerer fatigue dårligere livskvalitet og er assosiert med høyere dødelighet. Det finnes i dag ingen instrumenter som er utviklet kun basert på slagrammedes erfaringer med fatigue. Dette er av betydning da fatigue etter hjerneslag har andre karakteristika sammenlignet med fatigue i andre pasientgrupper. 

 

Instrumentet skal identifisere ulike karakteristikker ved fatigue, hvordan fatigue påvirker aktiviteter i dagliglivet og livskvalitet, samt ulike strategier for å håndtere fatigue. I tillegg vil vi evaluere instrumentets gyldighet for å identifisere forskjellige subtyper av fatigue.

Les mer om prosjektet

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2023

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anners Lerdal

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave
  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2017
  • Slutt: desember 2023