”FERDIGBEHANDLET- HVA NÅ?” Hvordan sikre gode overganger fra aktiv behandling til oppfølging hos ungdom med kreft

Prosjektetsformål er å studere utfordringer knyttet til overgangsfasen fra aktivbehandling til
poliklinisk oppfølging hos ungdom, ferdigbehandlet for kreft.Dette vil utforskes ved
fokusgruppeintervjuer med ungdom, foreldre samthelsepersonell. Prosjektets hensikt er å sikre en bedre overgang tilpoliklinisk oppfølging ved å utvikle en intervensjon hvor det lages goderutiner i overgangsfasen. Intervensjonen vil bestå i videreutvikling av et«Survivorship Care Pass (SCP)». Dette er et kommunikasjonsverktøy sominneholder personifisert og behandlingsinformasjon om den enkeltes kreftsykdom,samt anbefalinger om fremtidig helseoppfølging. Ved å bruke kunnskapen frafokusgruppeintervjuene til å skreddersy samtaleintervensjonen basert påungdommen og deres foreldres erfaringer, ønsker og behov er siktemålet åforberede og styrke ungdom og foreldres egenmestring. SCP er tenkt benyttet averfarne sykepleiere i samtale med ungdom. Anvendbarheten av
SCP vil undersøkes i et forstudie.

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig
  • UiO har behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hanne Cathrine Lie

Ansvarlig enhet

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: oktober 2018
  • Slutt: september 2022