Admission

Mål

Målet med å gjennomarbeide opptaksinformasjonen på uio.no er å få færre søknader fra folk som ikke har sjanse til å komme inn, samt få bedre dokumenterte søknader fra søkere som er kvalifisert.

Målgrupper

Norske og utenlandske potensielle søkere til våre masterprogram

Overordna tidsplan

Hva  Tidsrom
Tidlig mai Oppstart og planlegging
Mai - juni Kartlegging, testing
august-oktober tekstskriving, struktur, testing

Organisering av prosjektet

  • Prosjekteier: Kristin Fossum Stene i SKS og Camilla Haugland i SOT
  • Prosjektansvar på UiO: Hege Svanes SKS

Prosjektgruppe

Fra UiO

  • Terje Lynnebakken (SKS)
  • Hege Svanes (SKS)
  • Tine B. Søreng (SOT)
  • Birgitte Eikeseth (SOT)

Fra Netlife

  • Kari Nordseth
  • Marie Solum Strand