Admission

Mål

Profesjonalisere opptaksinformasjonen på uio.no og gi søkerne en mer brukervennlig måte å finne ut av hvordan  søke opptak til master ved UiO.

Gevinster av dette målet håper vi er følgende:

 • Få færre søknader fra folk som ikke har sjanse til å komme inn
 • Få bedre dokumenterte søknader fra søkere som er kvalifisert.

Målgrupper

Norske og utenlandske potensielle søkere til våre masterprogram

Overordna tidsplan

Hva  Tidsrom
Tidlig mai

Oppstart og planlegging

Mai - juni

Kartlegging, testing

August-oktober

struktur, konseptutvikling og testing

November - første halvdel

Teknisk utvikling, prrotyping og grovtesting av inngangsveier, plassering av veileder og navigasjon

November - andre halvdel Tekstredigering
Desember

Lansering?

Organisering av prosjektet

 • Prosjekteier: Elisabeth J. Lackner i SKS og Camilla Haugland i SOT
 • Prosjektansvar på UiO: Hege Svanes SKS

Prosjektgruppe

Fra UiO

 • Terje Lynnebakken (SKS)
 • Hege Svanes (SKS)
 • Tine B. Søreng (SOT)
 • Birgitte Eikeseth (SOT)
 • Sven Høgdahl (USIT)
 • Monica Stamnes (USIT)

Fra Netlife

 • Chris Atherton