Fakultetskoordinatorer for digital eksamen

Det humanistiske fakultet

Er du ansatt ved Det humanistiske fakultet og har behov for bistand med Inspera?

Ta kontakt med fakultetskoordinator

Torill Stave

Stig Mikalsen (Superbruker)

Det juridiske fakultet

Er du ansatt ved Det juridiske fakultet og har behov for bistand med Inspera?

Ta kontakt med fakultetskoordinator

Kaja Santelmann

Ann Kristin Moldal

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Er du ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og har behov for bistand med Inspera?

Ta kontakt med fakultetskoordinator

Helge Engeseth Kleivane

Det medisinske fakultet

Er du ansatt ved Det medisinske fakultet og har behov for bistand med Inspera?

Ta kontakt med fakultetskoordinator

Karoline Stensvik
(Hanne-Guro Aabelvik)

Det odontologiske fakultet

Er du ansatt ved Det odontologiske fakultet og har behov for bistand med Inspera?

Ta kontakt med fakultetskoordinator

Nina Merete Soelberg Johnsen

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Er du ansatt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og har behov for bistand med Inspera?

Ta kontakt med fakultetskoordinator på epost

sv-inspera@sv.uio.no

Fakultetskoordinator

Sebastian T. Andersen

(Siv-Ellen Østengen)

Det teologiske fakultet

Er du ansatt ved Det teologiske fakultet og har behov for bistand med Inspera?

Ta kontakt med fakultetskoordinator

Tone Urbye

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Er du ansatt ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og har behov for bistand med Inspera?

Ta kontakt med fakultetskoordinator

Kristin Schøyen Grude