Mottak og oppfølging av innreisende studenter

Mottak og oppfølging av internasjonale studenter ved UiO foregår både lokalt på studentenes institutter og fakulteter, og sentralt i Avdeling for studieadministrasjon.

Knutepunktet i Seksjon for opptak følger opp de internasjonale studentene som har fått opptak til UiO. Knutepunktet er 1. linje for alle internasjonale studenter.

Før og ved semesterstart

Underveis i oppholdet

Evaluering

Kontakt

Eksterne samarbeidspartnere

Knutepunktet er i jevnlig kontakt med både interne og eksterne aktører for å lette de internasjonale studentenes situasjon i Norge. Vi har ansvaret for kommunikasjon med disse aktørene i saker som involverer internasjonale studenter.

Publisert 23. apr. 2015 12:32 - Sist endret 28. mars 2019 12:32