Fakultetsnytt 15. juni 2020

Malcolm Langford ble hedret med Studentparlamentets undervisningspris i forrige uke, passende nok under et digitalt arrangement.

Malcolm Langford under sitt prisforedrag.

Studentparlamentets prisutdeling foregikk digitalt i år. Foto: skjermdump


Studentparlamentets undervisningspris til Malcolm Langford

11. juni mottok Malcolm Langford Studentparlamentets undervisningspris for 2020.  

– Det er fantastisk å få en utdanningspris fra studentene selv. Det er selvsagt stor stas for meg personlig, men viser at det er blitt lagt merke til at vi setter studenten i sentrum når vi jobber med å utvikle fremtidens jusstudium, sier en glad Malcolm Langford.

Les mer om dette


Lohne valgt inn i universitetsstyret

Kjersti Lohne ble i dag valgt inn som representant for midlertidig ansatte ved UiO.

- Det blir et spennende - og travelt, vil jeg tro - år i universitetsstyret, med flere viktige prosesser på trappene, slik som arbeidet med den nye universitets-og høyskoleloven og en karrieremelding for yngre forskere. Jeg ser frem til å representere de midlertidig ansatte i disse prosessene, og til å verne - og styrke - våre interesser ved UiO, sier Kejrsti Lohne. 

Les mer om dette


UiO:Norden lyser ut Forskergruppemidler 2021-2022 

Prosjektene skal være tverrfaglige og tematisk relatert til «Norden» som begrep og de øvrige perspektivene som omtales i UiO:Nordens programnotat. Øvrige kriterier og fullstendig kunngjøringstekst finner du her 
Utlysningen er inntil 5 tverrfaglige forskergrupper. Prosjektene kan vare inntil 2 år med en total budsjettramme på inntil 2 M NOK - denne gangen er det ingen krav til medfinansiering/egenandel.

Søknadsfrist 1. september.


Nye sentre for forskningsbasert innovasjon: UiO koordinerer ett, og er partner i seks

Nordisk institutt for sjørett er deltager i SFI Autoship: Safe autonomous ships for sustainable operations.

Se nettsak fra UiO.


Digitalt lunsjseminar med CELL #15

Mange planlegger å lage videoer til høstens undervisning, og CELL demonstrerer derfor programvare du kan bruke til videoproduksjon. I dagens seminar viser de deg hvordan du kan bruke Camtasia til undervisningsvideoer.

Tirsdag 16. juni 2020, kl 12.00 - 12.40

Se arrangement og lenke til Zoom


Universitetene og høyskolene ber om 1,2 milliarder i koronapakke

1,29 millarder må universitetene og høyskolene få for å få dekket sine ekstrautgifter under koronapandemien. Det skriver Universitets- og høyskolerådet i et brev til Stortingets finanskomité.

Les hele artikkelen i Uniforum


Bokskapene i Domus Juridica tømmes

Denne uken vil det bli noe mer studentaktivitet i DJ enn vanlig. Tirsdag, onsdag og torsdag kl 13-17 kommer studentene til å tømme bokskapene før sommerferien. 


IT-hjelp

Fakultetet har fått et felles kontaktpunkt for IT henvendelser, som ansatte nå skal bruke ved behov for IT hjelp:    


Disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 15. juni 2020 09:07 - Sist endret 11. aug. 2020 09:04