Fakultetsnytt 22. juni 2020

 

 


Kirsten Sandberg æresdoktor ved Aalborgs universitet

Aalborg universitet utnevner professor Kirsten Sandberg fra Institutt for offentlig rett til årets æresdoktor ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Den formelle utnevnelsen vil skje 13.mars 2021.

- Juridisk Institut og Aalborg Universitet vil med Kirsten Sandberg som æresdoktor få en excellent juridisk forsker, der har formået at sætte børns rettigheder på den globale dagsorden, og som fremadrettet kan være med til at sætte retning for menneskeretsforskningen og forskningen på børneretsområdet på Aalborg Universitet, uttaler professor Trine Schultz, Juridisk Institut, Aalborg Universitet.

Les mer 


Gina Krog-prisen 2020 til Anne Hellum 

Norsk kvinnesakssforening har tildelt Gina Krog-prisen for 2020 til professor Anne Hellum ved Institutt for offentlig rett. I begrunnelsen for tildelingen av hedersprisen legger komiteen særlig vekt på Hellums deltagelse i det internasjonale kvinnerettsarbeidet i Afrika, samt hennes innsats knyttet til kvinnekonvensjonen i Norge.

Gina Krog-prisen er en pris som har blitt utdelt av Norsk Kvinnesaksforening siden 2009. Prisen er oppkalt etter Gina Krog, som var en av organisasjonens grunnleggere. Prisen deles ut til personer som «i Gina Krogs ånd har gjort en betydelig innsats for å fremme og synliggjøre feministiske saker.


Åpning av byggene for studentene

Domus Juridica og fakultetets øvrige bygg åpner igjen for studenter 3. august. Smittevernregler må overholdes, og tiltak vil iverksettes for å forebygge smitte.

Studentene har fått epost om dette med lenke til nettinformasjon.


Har du spørsmål om Outlook eller e-post generelt?

Logo for Microsoft OutlookUSIT avslutter vårens kursserie om Outlook med en oppsummering av noen sentrale emner torsdag 25. juni 10 - 11

Join Zoom Meeting https://uio.zoom.us/j/69169861652

Av sikkerhetshensyn må dere være logget på med brukernavn og passord.


IT-hjelp

Fakultetet har fått et felles kontaktpunkt for IT henvendelser, som ansatte nå skal bruke ved behov for IT hjelp:    


Disputaser

Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser


Rektors blogg


Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger


Dekanvedtak på nett


Meld inn saker

Fakultetsnytt publiseres mandager. Saker meldes til fakultetsnytt@jus.uio.no senest torsdag kl. 10.00 for publisering følgende mandag.

Ønsker du å få fakultetsnytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Ansatte får Fakultetsnytt tilsendt automatisk, tidligere ansatte eller andre som ønsker Fakultetsnytt kan bruke lenkene nedenfor til å starte og stanse tjenesten.

Publisert 11. aug. 2020 09:49 - Sist endret 11. aug. 2020 09:49