English version of this page

Oktober 2016 - Nyhetsbrev fra ledelsen

MED-nytt

Velkommen til MED-nytt for oktober

Nå har vi mange nye saker. Fakultetet gjennomfører grønt skifte, vi har fått ny fakultetsdirektør og IMB har valgt ny instituttleder. Få med deg siste nytt om kvalitetssystemet og nye regler for avvikshåndtering. Fakultetet lanserer Helseinnovatørskolen, vi har hatt besøk fra Melbourne, studentene har fått ultralyd på timeplanen og mye mer. God lesning!

Leder: Grønt skifte ved MED

Unn-Hilde Grasmo Wendler og Frode Vartdal i grønne t-skjorter.
Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo Wendler og dekan Frode Vartdal prioriterer det grønne skiftet ved UiO, Foto: Øystein Horgmo, UiO

Av Frode Vartdal og Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Universitetet skal møte dei globale miljø- og klimautfordringane. MED-fakultetet følgjer opp det grøne skiftet ved UiO og innfører kildesortering frå 1. november. Dessutan arbeider fakultetet med å redusere flyreiser, både for å spare miljøet og spare ressursar.

Les meir: Grønt skifte ved MED

 

Dag Berild.Digitalis purpurea til Dag Berild

Fakultetet tildeler førsteamanuensis Dag Berild en digitalis for hans tydelige stemme i offentligheten om antibiotikaresistens som en av verdens store helsetrusler. Berild mottar også Akademikerprisen 2016 torsdag 27. oktober for dette. Fakultetet Gratulerer!

Les mer: Digitalis purpurea til Dag Berild

Grasmo-Wendler har fått jobben som fakultetsdirektør

Unn-Hilde Grasmo-Wendler har vært konstituert i rollen siden 1. mai i år. Hun trives med utfordringene og gleder seg til å fortsette arbeidet sammen med dyktige kolleger og samarbeidspartnere.

Les mer om vår nye direktør

Lene Frost AndersenLene Frost Andersen blir ny instituttleder ved IMB

Resultatet av instituttledervalget er klart. Fra 1. januar 2017 er Lene Frost Andersen leder for Institutt for medisinske basalfag (IMB).

Les mer om det historiske valget og den nye instituttlederen

Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

Fakultetet har laget egne lokale rutiner for medisinsk og helsefaglig forskning. Nå er også de nye avviksrutinene klare. Det er viktig å merke seg at avvik skal meldes i den faglige linjen, altså ikke til kontorsjefen, men til gruppeleder som igjen melder videre til avdelingsleder og så videre til instituttleder. Instituttleder vurderer om avviket skal meldes til dekanen for håndtering på fakultetsnivå.

Å melde fra om et avvik er ikke det samme som et varsel. Ingen skal bekymre seg for å melde om avvik i helseforskning. Alle forskere ved fakultetet må kjenne fakultetets rutiner for Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning.

Nettkurs i personvern og informasjonssikkerhet for forskning – PIFF

I forbindelse med arbeidet med nytt kvalitetssystem har fakultetet og OUS, i samarbeid opprettet et nettkurs i personvern og informasjonssikkerhet for forskning. Nettkurset lanseres i november.

Gruppebilde med statsminister Erna Solberg og representanter for Medisinsk fakultet.
Foto: Kristin Ellefsen, UiO

Helseinnovatørskolen

Helseinnovatørskolen er et initiativ fra Universitetet i Oslo (UiO), og er utviklet i samarbeid med NTNU i Trondheim og Karolinska Institutet (KI) i Stockholm.

Målet med skolen er å gi helse- og livsvitenskapsforskere verktøy og innsikt i hvordan innovasjon kan komme pasienter, helsevesenet og samfunnet vårt til gode. 

Denne uken åpnet skolen for påmelding, for phd-studenter og postdoktorer innen det medisinske felt, til sitt første kurs denne uken. Meld deg på!

Les mer om Helseinnovatørskolen og kursene som tilbys. Påmeldingsfrist 1. desember.

Erna Solberg kastet glans over lanseringen av Helseinnovatørskolen

Statsminister Erna Solberg var til stede på Nansen Neuroscience Networks frokostmøte i Forskningsparken den 27. oktober. Hun benyttet blant annet anledningen til å snakke med phd-studenter og postdoktorer fra Det medisinske fakultet om den rykende ferske Helseinnovatørskolen.

Foreslå din kandidat til fakultetsstyret

Denne høsten skal det velges representant til fakultetsstyret for midlertidig vitenskapelige tilsatte. Alle midlertidig vitenskapelig tilsatt og midlertidig tilsatt professor II med stemmerett, kan nominere kandidater. Frist for å foreslå kandidater er mandag 31. oktober kl. 15:00. Les mer om hvordan du kan foreslå kandidater til fakultetsstyret.

Det er viktig for universitetsdemokratiet at du bidrar med din stemme!

Helseinkubatoren "Aleap" åpnet

Inkubatoren «Aleap» ble åpnet av H.K.H Kronprins Haakon i Forskningsparken den 12. oktober. Inkubatoren skal gi starthjelp til helsegründere, og har plass til 60 innovatører. Det er Inven2, Oslotech og Oslo Medtech står bak initiativet.

Forsknings-og innovasjonsdekan Hilde I. Nebb og Morten Dæhlen, dekan ved MN-fakultetet, ønsket varmt velkommen i et felles innlegg på åpningsdagen. Les mer på inven2 sine nettsider.

Internasjonalt studiesamarbeid: Besøk fra Australia

Ingrid Os, Marilys Guillemin og Kristin M. Heggen.
Fv. Ingrid Os, Marilys Guillemin og Kristin M. Heggen. De tre studiedekanene fant tonen under besøket som var svært vellykket. Foto: Kristin Ellefsen, UiO.

Fakultetet fikk besøk av Studiedekanen Marilys Guillemin fra Universitetet i Melbourne. I forbindelse med besøket ble ledere fra fakultetets utdanningsprogrammer invitert til et møte sammen med fagpersoner innen universitetspedagogikk.

Marilys Guillemin presenterte først erfaringer med Melbourne University's utdanningsmodell. Dernest fortalte hun om et omfattende prosjekt hun leder: "Peer Review of Teaching". Dette prosjektet er noe de tester ut ved sitt Medisinske fakultet, og som deretter skal etableres ved de andre fakultetene ved Universitetet i Melbourne.

Ultralyd på timeplanen

Tre personer studerer ultraøydbilde på skjerm.
Professor John Terje Geitung viser ivrige studenter hvordan ultralyd kan brukes. Foto: Horgmo, UiO

Professor John Terje Geitung underviser i bruk av ultralyd for medisinstudenter på Akershus universitetssykehus. Til våren står ultralyd på timeplanen. UiO er nå eneste universitet som kan tilby ultralyd systematisk integrert i undervisningen gjennom hele medisinstudiet.

Les mer om ultralyd i undervisningen.

 

 

Brodal med ny utgave av "Sentralnervesystemet"

Professor emeritus Per Brodal er aktuell med ny utgave av boken «Sentralnervesystemet», også denne gangen som aleneforfatter. Forfatterskapet har gått i arv fra far til sønn Brodal, på lik linje med det brennende engasjementet for nettopp nervesystemet. Han tror boken, som gis ut på Oxford University Press, også blir hans siste. Les mer om bokutgivelsen.

Medisinsk testing og tilbud om vaksinering for studenter

En viktig del av arbeidet med å holde methicillinresistente gule stafylokokker (MRSA) og tuberkulose utenfor norske sykehus, er å sikre at ingen helsearbeidere, inkludert studenter, går på jobb/opplæring som bærere av MRSA. Fakultetet har derfor utarbeidet en ny nettside med tydeligere informasjon til medisinstudenter om deres ansvar for å teste seg for MRSA og tuberkulose.

Se fakultetets nye nettside med informasjon om testing og vaksinetilbud til studentene

Visste du at opptak av forelesninger ikke er tillatt?

Som hovedregel tillater ikke Det medisinske fakultet lyd-, bilde- eller videoopptak i forbindelse med undervisning. Dette gjelder alle fakultetets studier. Les mer om reglene for lyd-, bilde- eller videoopptak i undervisningen.

Hvem fortjener velferdsprisen?

Velferdsprisen gis til en gruppe ansatte, et fagmiljø eller en person som har utmerket seg ved å styrke arbeidsgleden og fellesskapet ved UiO. Kjenner du noen som fortjener prisen? Send ditt forslag innen 7. november. Les om velferdsprisen og nominer din kandidat.

Medaljer.

Fakultetets fire priser

Prisen for kvalitet i bachelor- og masterutdanningen

Fakultet har gitt utdanningsprisen til professor Johanne Sundby for hennes svært betydelige innsats for å tilby studentene på studiet i Master of International Community Health undervisning og veiledning av svært høy kvalitet. Les mer om pristildelingen.

Prisen for kvalitet i medisinstudiet

Fakultet har gitt utdanningsprisen til professor Anne Spurkland for hennes engasjement og kreativitet i undervisningen i anatomi og embryologi. Les mer om pristildelingen.

To priser for innovasjon i utdanningen

Professor Hilde Galtung ved Det odontologiske fakultet får fakultetets pris for innovasjon i profesjonsstudiet i medisin for sine gode forelesninger. Studentene trekker henne frem som en dyktig og grundig foreleser som klarer å formidle nyrefysiologien på en svært god måte. Les mer om pristildelingen.

Førsteamanuensis Christine Henriksen og førsteamanuensis Hilde K. Brekke ved Institutt for medisinske basalfag får prisen for innovasjon i bachelor- og masterutdanningen, blant annet for deres mangeårige innovative innsats med bruk av teknologi for å fremme studentenes læring. Les mer om pristildelingen.

Les mer om fakultetets priser

Ordsky med biblioteksbegreper.

Kurstilbud fra Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek tilbyr kurs i litteratursøking, referansehåndtering og publisering. Les mer om kursene og meld deg på via bibliotekets egen oversikt.

 

Behov for fagordlister

Språkrådet lyser ut midler til fagfolk i UH-sektoren som ønsker å lage fagordlister/termlister på norsk og engelsk. Er du interessert?
Les mer på Språkrådets nettsider

eHelse i vinden

I disse dager pågår en kartlegging av fakultetets kompetanse på eHelse. 15. og 16. november arrangeres konferansen EHiN – Norges største ehelsekonferanse. Nasjonalt senter for e-helseforskning er i år medarrangører av konferansen.

Finansiering: Workshop og seminar

Norsk flagg og EU-flagg,Har du planer om å søke om Consilidator Grant og/eller ITN bør du få med deg dette. Begge workshopene foregår på engelsk:

Workshop 15/11: Hvordan skrive en konkurranse-dyktig ERC Consolidator grant-søknad (Påmelding innen 10/11.)
Søknadsfrist for Consolidator Grant er 9. februar 2017.

1. november: Marie Sklodowska-Curie ITN seminar ved UiO Utlysningen for MSCA-ITN-2017 har deadline 10. januar 2017.

Husk ellers å følge med på fakultetets nyhetsbrev Funding opportunities.

Tips: Du kan få tips hver gang et nytt innlegg legges ut på Funding opportunities ved å abonnere på nyheter fra siden. Klikk på lenken nederst på siden for å abonnere.

Viten på lørdag: Rus – er det så farlig?Vinglass.

Forrige helgs Viten på lørdag var en stor suksess. Var du en av dem som skulle ønske du hadde fått det med deg, men ikke fikk det til? Da kan du i alle fall ta en titt på opptakene fra arrangementet som vil bli postet på Facebooksiden vår. Innlegget fra Vallersnes sitt foredrag er allerede lagt ut:

Aktuelt om forskningTegning av tarmsystemet.

Oppdaget en av tarmens viktigste dirigenter

Samspillet mellom tarm og kropp er sentralt for å opprettholde god helse. Nå har våre forskere funnet en av de viktigste dirigentene for dette samspillet. Les mer.

The Neuron Factory

3D-printing av menneskevev er ikke lenger Science Fiction, det er fakta. Nasjonalt senter for stamcelleforskning lanserer nå en ny plattform som kan produsere menneskelige nerveceller til forskningsformål. Les mer.

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 25. okt. 2016 22:56 - Sist endret 10. mai 2019 07:26