Energisystemer

Fremtidens energisystem vil digitaliseres og skal samtidig integrere stadig større mengder fornybar energi.

UiO forsker blant annet på hvordan «smart» teknologi kan bidra til økt integrering av fornybare energikilder i våre energisystemer. Et annet sentralt forskningsområde er energimarkedene som er under endring både nasjonalt og globalt.

Produksjon, distribusjon og anvendelse av elektrisk energi endrer seg raskt fra store sentraliserte systemer til mer desentraliserte løsninger med ulike aktører gjennom hele verdikjeden. Med moderne informasjons og kommunikasjonsløsninger (IKT) åpnes det nye muligheter for effektive og pålitelig energi-, informasjon- og forretnings-prosesser.