Energisystemer

Produksjon, distribusjon og anvendelse av elektrisk energi endrer seg raskt fra store sentraliserte systemer til mer desentraliserte løsninger med ulike aktører gjennom hele verdikjeden. Med moderne informasjons og kommunikasjonsløsninger (IKT) åpnes det nye muligheter for effektive og pålitelig energi-, informasjon- og forretnings-prosesser.  Ved UiO forskes det bl.a. på hvordan «smart» teknologi kan bidra til økt integrering av fornybare energikilder (sol og vind) i våre energisystemer. Et annet sentralt forskningsområde er energimarkedene som er under endring både nasjonalt og globalt.