English version of this page

Forskningsparken

Adresse: Gaustadalléen 21

Bygningen huser Forskningsparken med undervisning og forskning. Rommene består av kontorer, møterom, kantine, laboratorier og lesesaler.

Oversiktskart over Gaustad

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstider

Parkering og kollektivtransport

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har 7 etasjer. Alle arealer er tilgjengelige.
  • Parkering: Det er 2 reserverte HC p-plasser ved bygningen. Det er en i P-kjeller, og en ute på åpen p-plass.
  • Inngangsparti: Bygningen har 2 hovedinnganger som henvender seg mot sydlig forplass. Dørene er tunge.
  • Heis: Det er 3 heiser i bygningen. 2 er lokalisert ved kantinen. En er lokalisert ved UIOs inngangsparti i østfløyen.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 5 tilrettelagt toaletter, lokalisert i 1., 2., 3., 4., og 5. etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: Ingen

Om bygningen

Plantegninger GA11
Plantegninger GA15

Adresse:
Gaustadalléen 21

Gnr./Bnr.:

Leid

Bruttoareal:
12.778 m²

Driftsområde:
Gaustad

Bygningskode:
GA11
GA15 (Forskningsparken CIENS)

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 6. feb. 2018 15:30