English version of this page

Forskningsparken

Adresse: Gaustadalléen 21

Oversiktskart over Gaustad

Kart

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstider

I bygningen

Mer om Forskningsparken (forskningsparken.no)

Reise til Forskningsparken

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har sju etasjer. Alle arealer er tilgjengelige.
  • Parkering: Det er to reserverte HC-plasser ved bygningen, en i P-kjeller og en ute på åpen p-plass.
  • Inngangsparti: Bygningen har to hovedinnganger som vender mot sydlig forplass. Dørene er tunge.
  • Heis: Det er tre heiser i bygningen – to ved kantinen og en ved UiOs inngangsparti i østfløyen.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har fem tilrettelagte toaletter, i 1., 2., 3., 4., og 5. etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: Ingen

Om bygningen

Adresse:
Gaustadalléen 21

Gnr./Bnr.:

Leid

Bruttoareal:
12.778 m²

Driftsområde:
Gaustad

Bygningskode:
GA11
GA15 (Forskningsparken CIENS)

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 1. aug. 2022 12:57