Karbonfangst og -lagring

UiO driver forskningsprosjekter som har som formål å muliggjøre rask etablering av CO2-lagring gjennom industridreven vitenskapelig basert innovasjon. 

Vi arbeider med utvikling av det regulatoriske rammeverket for transport og langsiktig lagring av CObåde nasjonalt og på europeisk nivå. UiO har også flere miljøer som forsker på fangst av CO2, injeksjon i reservoarer, forhindring av lekkasjer og overvåkning.

Sentrale forskningsmiljøer

FME (Forskningssentre for miljøvennlig energi) med deltagelse fra UiO