Materialer for energi

Fra batterier til nedbrytbar plast: Materialvalg er avgjørende for en bærekraftig framtid. Energimaterialer kan være energiproduserende i seg selv, som solceller, eller lagre energi slik som batterier og superledere. Våre forskere utvikler batterier som lader raskere. For at solceller skal dekke flatene på et fly, bil eller kontorbygg trenger vi materialer med litt andre egenskaper enn dem vi har i dag, og dette er eksempler på problemstillinger våre forskere ønsker å undersøke når de forsker på materialer og nanoteknologi.