English version of this page

Universitetet i Oslo vil ta imot studenter fra Ukraina

Blant flyktningene fra krigen i Ukraina er det mange studenter. Universitetet i Oslo vil bidra til at de som ønsker det får høyere utdanning i Norge. Men for å lykkes må mottaksmyndighetene bosette flyktningene i eller nær Oslo.

Bildet kan inneholde: anlegg, gatemote, gest, interaksjon, lykkelig.

UiO ønsker ukrainske studenter velkommen. Bildet er fra studiestart 2021. Foto: Jarli&Jordan/UiO

–Det er avgjørende at ukrainske flyktninger får muligheten til å fortsette eller begynne på høyere utdanning. Vi vil ta vår del av ansvaret her, og jobber på spreng for å utvide studietilbudene våre. Det er viktig for en fremtidig gjenoppbygging av Ukraina, og det er avgjørende for livskvaliteten til de som nå har måttet flykte fra hjemlandet sitt, sier rektor Svein Stølen.

Et bredt tilbud

Kunnskapsdepartementet fordeler nå studieplasser til sektoren. Universitetet i Oslo vil oppskalere tilbudet, og kartlegginger viser at vi kan ta imot opp mot 800 studenter på alt fra norskkurs til masterprogrammer. Det blir viktig å ha et variert tilbud for å dekke behovene hos flest mulig av de nyankomne, avhengig av deres kvalifikasjoner og interesser: 

  • Norskkurs: Opp mot 300 plasser fra og med sommeren
  • Masterprogram: Mellom 100 og 150 plasser fra høsten
  • UiO har mange emner på engelsk som skal settes sammen til kortere studietilbud for om lag 300 studenter.

Myndighetene må bosette klokt

—Vi vil bidra, men vi er avhengige av at de potensielle studentene blir bosatt i nærheten av oss. Det er derfor avgjørende at myndighetene, når de kartlegger nyankomne, har muligheter for arbeid, sysselsetting og andre aktiviteter i mente, og bosetter i henhold til det, sier Stølen.

Universitetet i Oslo vil vise fleksibilitet i opptak, og arbeider med å få på plass gode opptaksløsninger for denne studentgruppen. 

–Utdanning og aktivisering er helt avgjørende for at ukrainerne skal kunne bygge opp landet sitt når krigen tar slutt. Det er også avgjørende for et godt liv i Norge, avslutter Stølen. 

Følg med på uio.no/ukraina. Sidene oppdateres kontinuerlig. 

Publisert 8. apr. 2022 14:14 - Sist endret 8. apr. 2022 18:57