Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MAS1620 - Høst 2004

Middelaldersenteret innkaller til informasjonsmøte om div. utvekslingsavtaler mandag 20. september fra kl. 16:00-17:00.

De som kunne tenke seg å reise neste semester, eller ønsker å vite mer med tanke på et senere studieopphold i utlandet oppfordres sterkt til å møte opp. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at man må ha studert minimum 1 år før man kan reise ut som Erasmusstudent

16. sep. 2004 02:00

Husk at 15. September er søknadsfristen for deltidsstudier i utlandet.

6. sep. 2004 02:00