Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

6. desember

Eksamensordning

Mappe.

Innleveringsfrist: 20. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Oppmøteplikt 80%

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. des. 2019 21:18