Brukaradministrering ved UiO

Her finn du informasjon om korleis du som lokal IT-ansvarlig skal administrere og vedlikeholde brukarane du er ansvarlig for, ved din enhet.

Studentbrukarar administrerast automatisk, sjå studentautomatikken.

Kildesystem

Alle personar som har ein aktiv brukar i brukaradministrasjonssystemet må vere registrert i eit autoritativt kildesystem, og då ha ei gyldig tilknytting frå eit kildesystem.

Dei autoritative kildesystema ved UiO:

  • SAPUiO, lønns- og personalsystemet til Universitetet i Oslo
  • Felles Studentsystem (FS)
  • Manuelt i Cerebrum. Gjerast berre av USIT lokal IT, for randsoner og andre eksterne som UiO har avtale med.
Publisert 11. mai 2010 12:28 - Sist endret 18. mai 2019 12:02