Endringar

Endringar av personinformasjon

Endrar ein person informasjon om seg sjølv i folkeregisteret, som namn og fødselsnummer, skal dette registrerast i det kildesystemet personen vart oppretta i, dvs. i personalsystemet SAPUiO eller studentregisteret FS. Ved neste import frå kildesystema vil endringa vere registrert i Cerebrum.

Endring av brukarnavn

Brukarnavn endrast ikkje. Med særskilde årsaker kan ein sende e-post til brukerreg[at]usit.uio.no med god begrunning.

Publisert 21. mai 2010 10:07 - Sist endret 11. juni 2010 09:31