Kva er ein aktiv student?

Definisjonen på ein aktiv student, sett frå IT sitt perspektiv. Dette er krava som må oppfyllast for å få IT-tilgang som student.

Ein student definerast som aktiv når følgande minstekrav er oppfyld:

 • Har opptak til studieprogram der dato for tildelt studierett er satt i perioden: 1. desember - 7. februar eller 1. juni - 7. september.
 • Er semesterregistrert
 • Har betalt semesteravgift
 • Oppfyller minst eitt av kriteria:
  1. Følger eit studieprogram, som betyr:
   • Har gyldig studierett på studieprogram utan krav om utdanningsplan, og
   • Er meldt til vurdering i eit emne som kan inngå i dette studieprogrammet.
  2. Følger ein utdanningsplan, som betyr:
   • Har gyldig studierett på studieprogram med krav om utdanningsplan, og
   • Utdanningsplan er lagra for inneværande semester.
  3. Er emnestudent, dvs. har minst ei gyldig undervisningsmelding i inneværande semester.
  4. Har avlagt eksamen i eit emne som kan inngå i eit studieprogram ein har, eller har hatt, opptak til i inneværande semester.

Merk at privatistar får samme IT-tilgangar som aktive studentar.

Merk: Doktorgradsstudentar har berre krav om gyldig studierett. Dei har ikkje krav om å vere semesterregistrerte.

Når mister eg tilgang til IT-systema på UiO?

Om du ikkje oppfyller krava til å være aktiv student, blir tilgangen din til å bruke IT-systema på UiO (e-post, lagring, utskrift o.l.) sperra.

Publisert 5. mai 2010 13:04 - Sist endret 29. okt. 2019 10:20