munki-overview

Autogenerert dokument som viser programvare i Munki.

1   Produkter

Klikk på innlegget for å installere programvaren. Dette forutsetter at du har en Mac i driftsopplegget.

1.1   production

 • 1Password - munki://detail-1Password (version 3.8.20)
 • Adium - munki://detail-Adium (version 1.5.10)
 • AdobeAIR - munki://detail-AdobeAIR (version 26.0.0.118)
 • AdobeReader - munki://detail-AdobeReader (version 11.0.10)
 • Arduino - munki://detail-Arduino (version 1.0.5)
 • Caffeine - munki://detail-Caffeine (version 1.1.1)
 • CamtasiaRelay - munki://detail-CamtasiaRelay (version 4.3.0)
 • CiscoJabber - munki://detail-CiscoJabber (version 4.4)
 • CitrixReceiver - munki://detail-CitrixReceiver (version 12.2.0)
 • Cyberduck - munki://detail-Cyberduck (version 6.0.4)
 • DiffMerge - munki://detail-DiffMerge (version 4.1.0)
 • Dropbox - munki://detail-Dropbox (version 28.4.14)
 • Emacs - munki://detail-Emacs (version 24.3)
 • EndNoteX7 - munki://detail-EndNoteX7 (version 17.2.1.10136)
 • EndNoteX8 - munki://detail-EndNoteX8 (version 18.0.0.12000)
 • Firefox - munki://detail-Firefox (version 54.0)
 • flashplayer - munki://detail-flashplayer (version 26.0.0.126)
 • GoogleChrome - munki://detail-GoogleChrome (version 59.0.3071.86)
 • GoogleEarth - munki://detail-GoogleEarth (version 7.1.8.3036)
 • GoogleTalkPlugin - munki://detail-GoogleTalkPlugin (version 5.41.3.0)
 • GPGSuite - munki://detail-GPGSuite (version 2016.10_v2)
 • GPGTools - munki://detail-GPGTools (version 2.0.18)
 • Handbrake - munki://detail-Handbrake (version 1.0.7)
 • ipp_to_pushprint - munki://detail-ipp_to_pushprint (version 1.1)
 • iTerm2 - munki://detail-iTerm2 (version 3.0.15)
 • Keka - munki://detail-Keka (version 1.0.3)
 • Kindle - munki://detail-Kindle (version 1.20.0)
 • MacTeX - munki://detail-MacTeX (version 2016)
 • MacVim - munki://detail-MacVim (version 7.4)
 • mobmuplat - munki://detail-mobmuplat (version 1.74)
 • NetBeans - munki://detail-NetBeans (version 7.2)
 • Office2016Suite - munki://detail-Office2016Suite (version 15.13.3)
 • OracleJava8 - munki://detail-OracleJava8 (version 1.8.91.14)
 • Prezi Desktop - munki://detail-Prezi%20Desktop (version 6.9.2)
 • Praat - munki://detail-Praat (version 6.0.29)
 • puredata - munki://detail-puredata (version 0.47-1)
 • Silverlight - munki://detail-Silverlight (version 5.1.50901.0)
 • SkypeForBusiness - munki://detail-SkypeForBusiness (version 16.2.156)
 • sonic_visualizer - munki://detail-sonic_visualizer (version 2.5.0.1)
 • spear - munki://detail-spear (version 0.7.4)
 • TeXstudio - munki://detail-TeXstudio (version 2.12.4)
 • TextWrangler - munki://detail-TextWrangler (version 5.5.2)
 • Thunderbird - munki://detail-Thunderbird (version 52.1.1)
 • VirtualBox - munki://detail-VirtualBox (version 4.1.10)
 • VLC - munki://detail-VLC (version 2.2.4)
 • Wireshark - munki://detail-Wireshark (version 1.10.2)
 • XQuartz - munki://detail-XQuartz (version 2.7.94)
 • Zotero - munki://detail-Zotero (version 4.0.11)
 • Aquamacs - munki://detail-Aquamacs (version 2.4) - os_vers_minor >= 10
 • Evernote - munki://detail-Evernote (version 6.8) - os_vers_minor >= 10
 • GitHub - munki://detail-GitHub (version 223) - os_vers_minor >= 10
 • InstallMacosSierra - munki://detail-InstallMacosSierra (version 10.12.3) - os_vers_minor < 12
 • Sibelius_7_Sounds - munki://detail-Sibelius_7_Sounds (version 7.5.0) - ANY ipv4_address CONTAINS "129.240.79."
 • sibelius_w_licenceserver - munki://detail-sibelius_w_licenceserver (version 8.4.1) - ANY ipv4_address CONTAINS "129.240.79."
 • MATLAB_R2016b - munki://detail-MATLAB_R2016b (version 9.1.0) - catalogs CONTAINS "testing" AND os_vers_minor >= 10
 • Memento - munki://detail-Memento (version 1.6) - catalogs CONTAINS "testing" AND os_vers_minor >= 10
 • UnityWebPlayer - munki://detail-UnityWebPlayer (version 5.3.8f2) - catalogs CONTAINS "testing" AND os_vers_minor >= 10
 • SourceTree - munki://detail-SourceTree (version 2.5) - os_vers_minor >= 7
 • SublimeText3 - munki://detail-SublimeText3 (version 3126) - os_vers_minor >= 7
 • TeXShop - munki://detail-TeXShop (version 3.77) - os_vers_minor >= 7
 • TextMate2 - munki://detail-TextMate2 (version 2.0-rc.4) - os_vers_minor >= 7
 • Transmit - munki://detail-Transmit (version 4.4.12) - os_vers_minor >= 7
 • LyX - munki://detail-LyX (version 2.2.1) - os_vers_minor >= 9
 • MATLAB_R2015b - munki://detail-MATLAB_R2015b (version 8.6.0) - os_vers_minor >= 9
 • Mendeley Desktop - munki://detail-Mendeley%20Desktop (version 1.17.9) - os_vers_minor >= 9
 • NVivo - munki://detail-NVivo (version 10.2.1) - os_vers_minor >= 9
 • R - munki://detail-R (version 3.4.0) - os_vers_minor >= 9
 • Skype - munki://detail-Skype (version 7.54.0.409) - os_vers_minor >= 9
 • Spotify - munki://detail-Spotify (version 1.0.53.758.gde3fc4b2) - os_vers_minor >= 9
 • StuffItExpander - munki://detail-StuffItExpander (version 16.0.5) - os_vers_minor >= 9
 • LibreOffice - munki://detail-LibreOffice (version 5.3.3002) - os_vers_minor >= 8
 • TheUnarchiver - munki://detail-TheUnarchiver (version 3.11.1) - os_vers_minor >= 8
 • gfxCardStatus - munki://detail-gfxCardStatus (version 2.3) - os_vers BEGINSWITH "10.7" OR os_vers BEGINSWITH "10.8" OR os_vers BEGINSWITH "10.9" OR os_vers BEGINSWITH "10.10"
 • Kaleidoscope - munki://detail-Kaleidoscope (version 2.2.0) - os_vers BEGINSWITH "10.7" OR os_vers BEGINSWITH "10.8" OR os_vers BEGINSWITH "10.9" OR os_vers BEGINSWITH "10.10"
 • Mactracker - munki://detail-Mactracker (version 7.6.5) - os_vers BEGINSWITH "10.7" OR os_vers BEGINSWITH "10.8" OR os_vers BEGINSWITH "10.9" OR os_vers BEGINSWITH "10.10"
 • OpenOffice - munki://detail-OpenOffice (version 4.1.3) - os_vers BEGINSWITH "10.7" OR os_vers BEGINSWITH "10.8" OR os_vers BEGINSWITH "10.9" OR os_vers BEGINSWITH "10.10"
 • TextExpander - munki://detail-TextExpander (version 5.1.4) - os_vers BEGINSWITH "10.7" OR os_vers BEGINSWITH "10.8" OR os_vers BEGINSWITH "10.9" OR os_vers BEGINSWITH "10.10"
 • MunkiAdmin - munki://detail-MunkiAdmin (version 1.5.0) - catalogs CONTAINS "testing"
 • RStudio - munki://detail-RStudio (version 1.0.44) - catalogs CONTAINS "testing"
 • Geekbench2 - munki://detail-Geekbench2 (version 2.4.4) - catalogs CONTAINS "unstable"
 • Unison - munki://detail-Unison (version 2.1.10) - catalogs CONTAINS "unstable"
 • Vagrant - munki://detail-Vagrant (version 1.9.5) - catalogs CONTAINS "unstable"

1.2   testing

 • flashplayer - munki://detail-flashplayer (version 26.0.0.131)
 • GoogleChrome - munki://detail-GoogleChrome (version 59.0.3071.109)
 • MacTeX - munki://detail-MacTeX (version 2017)
 • Thunderbird - munki://detail-Thunderbird (version 52.2.0)
 • Skype - munki://detail-Skype (version 7.55.0.600) - os_vers_minor >= 9
 • Spotify - munki://detail-Spotify (version 1.0.57.474.gca9c9538) - os_vers_minor >= 9

2   Er det en lenke som ikke fungerer?

Hvis du finner en lenke som ikke fungerer vil vi veldig gjerne vite om det. Send inn skjemaet under så ser vi på det så snart vi kan.

Av MLM <it-drift-kd-mlm@usit.uio.no>
Publisert 22. juni 2017 10:23 - Sist endret 22. juni 2017 12:23