munki-overview

Autogenerert dokument som viser programvare i Munki.

1   Produkter

Klikk på innlegget for å installere programvaren. Dette forutsetter at du har en Mac i driftsopplegget.

1.1   production

 • 1Password - munki://detail-1Password (version 3.8.20)
 • Adium - munki://detail-Adium (version 1.5.10)
 • AdobeAIR - munki://detail-AdobeAIR (version 27.0.0.128)
 • AdobeReader - munki://detail-AdobeReader (version 11.0.10)
 • Arduino - munki://detail-Arduino (version 1.0.5)
 • Caffeine - munki://detail-Caffeine (version 1.1.1)
 • CamtasiaRelay - munki://detail-CamtasiaRelay (version 4.3.0)
 • CiscoJabber - munki://detail-CiscoJabber (version 4.4)
 • CitrixReceiver - munki://detail-CitrixReceiver (version 12.2.0)
 • Cyberduck - munki://detail-Cyberduck (version 6.3.1)
 • DiffMerge - munki://detail-DiffMerge (version 4.1.0)
 • Dropbox - munki://detail-Dropbox (version 40.4.46)
 • Emacs - munki://detail-Emacs (version 24.3)
 • EndNoteX7 - munki://detail-EndNoteX7 (version 17.2.1.10136)
 • EndNoteX8 - munki://detail-EndNoteX8 (version 18.1.0.12930)
 • Firefox - munki://detail-Firefox (version 57.0)
 • flashplayer - munki://detail-flashplayer (version 27.0.0.187)
 • GoogleChrome - munki://detail-GoogleChrome (version 63.0.3239.84)
 • GoogleEarth - munki://detail-GoogleEarth (version 7.1.8.3036)
 • GoogleTalkPlugin - munki://detail-GoogleTalkPlugin (version 5.41.3.0)
 • GPGSuite - munki://detail-GPGSuite (version 2017.2)
 • GPGTools - munki://detail-GPGTools (version 2.0.18)
 • Handbrake - munki://detail-Handbrake (version 1.0.7)
 • ipp_to_pushprint - munki://detail-ipp_to_pushprint (version 1.1)
 • iTerm2 - munki://detail-iTerm2 (version 3.1.5)
 • Keka - munki://detail-Keka (version 1.0.3)
 • Kindle - munki://detail-Kindle (version 1.21.0)
 • MacTeX - munki://detail-MacTeX (version 2017)
 • MacVim - munki://detail-MacVim (version 7.4)
 • mobmuplat - munki://detail-mobmuplat (version 1.74)
 • NetBeans - munki://detail-NetBeans (version 7.2)
 • Office2016Suite - munki://detail-Office2016Suite (version 15.13.3)
 • OracleJava8 - munki://detail-OracleJava8 (version 1.8.91.14)
 • Praat - munki://detail-Praat (version 6.0.36)
 • Prezi Desktop - munki://detail-Prezi%20Desktop (version 6.9.2)
 • puredata - munki://detail-puredata (version 0.47-1)
 • Silverlight - munki://detail-Silverlight (version 5.1.50901.0)
 • SkypeForBusiness - munki://detail-SkypeForBusiness (version 16.2.156)
 • sonic_visualizer - munki://detail-sonic_visualizer (version 2.5.0.1)
 • spear - munki://detail-spear (version 0.7.4)
 • TeXstudio - munki://detail-TeXstudio (version 2.12.6)
 • TextWrangler - munki://detail-TextWrangler (version 5.5.2)
 • Thunderbird - munki://detail-Thunderbird (version 52.5.0)
 • VirtualBox - munki://detail-VirtualBox (version 4.1.10)
 • VLC - munki://detail-VLC (version 2.2.6)
 • Wireshark - munki://detail-Wireshark (version 1.10.2)
 • XQuartz - munki://detail-XQuartz (version 2.7.94)
 • Zotero - munki://detail-Zotero (version 4.0.11)
 • Aquamacs - munki://detail-Aquamacs (version 2.4) - os_vers_minor >= 10
 • Evernote - munki://detail-Evernote (version 6.8) - os_vers_minor >= 10
 • GitHub - munki://detail-GitHub (version 223) - os_vers_minor >= 10
 • InstallMacosSierra - munki://detail-InstallMacosSierra (version 10.12.3) - os_vers_minor < 12
 • Sibelius_7_Sounds - munki://detail-Sibelius_7_Sounds (version 7.5.0) - ANY ipv4_address CONTAINS "129.240.79."
 • sibelius_w_licenceserver - munki://detail-sibelius_w_licenceserver (version 8.4.1) - ANY ipv4_address CONTAINS "129.240.79."
 • MATLAB_R2016b - munki://detail-MATLAB_R2016b (version 9.1.0) - catalogs CONTAINS "testing" AND os_vers_minor >= 10
 • Memento - munki://detail-Memento (version 1.6) - catalogs CONTAINS "testing" AND os_vers_minor >= 10
 • UnityWebPlayer - munki://detail-UnityWebPlayer (version 5.3.8f2) - catalogs CONTAINS "testing" AND os_vers_minor >= 10
 • SourceTree - munki://detail-SourceTree (version 2.6) - os_vers_minor >= 7
 • SublimeText3 - munki://detail-SublimeText3 (version 3143) - os_vers_minor >= 7
 • TeXShop - munki://detail-TeXShop (version 3.92) - os_vers_minor >= 7
 • TextMate2 - munki://detail-TextMate2 (version 2.0-rc.4) - os_vers_minor >= 7
 • Transmit - munki://detail-Transmit (version 4.4.13) - os_vers_minor >= 7
 • LyX - munki://detail-LyX (version 2.2.1) - os_vers_minor >= 9
 • MATLAB_R2015b - munki://detail-MATLAB_R2015b (version 8.6.0) - os_vers_minor >= 9
 • Mendeley Desktop - munki://detail-Mendeley%20Desktop (version 1.17.9) - os_vers_minor >= 9
 • NVivo - munki://detail-NVivo (version 10.2.1) - os_vers_minor >= 9
 • R - munki://detail-R (version 3.4.3) - os_vers_minor >= 9
 • Skype - munki://detail-Skype (version 7.59.0.37) - os_vers_minor >= 9
 • Spotify - munki://detail-Spotify (version 1.0.53.758.gde3fc4b2) - os_vers_minor >= 9
 • StuffItExpander - munki://detail-StuffItExpander (version 16.0.5) - os_vers_minor >= 9
 • LibreOffice - munki://detail-LibreOffice (version 5.4.3002) - os_vers_minor >= 8
 • TheUnarchiver - munki://detail-TheUnarchiver (version 3.11.3) - os_vers_minor >= 8
 • gfxCardStatus - munki://detail-gfxCardStatus (version 2.3) - os_vers BEGINSWITH "10.7" OR os_vers BEGINSWITH "10.8" OR os_vers BEGINSWITH "10.9" OR os_vers BEGINSWITH "10.10"
 • Kaleidoscope - munki://detail-Kaleidoscope (version 2.2.2) - os_vers BEGINSWITH "10.7" OR os_vers BEGINSWITH "10.8" OR os_vers BEGINSWITH "10.9" OR os_vers BEGINSWITH "10.10"
 • Mactracker - munki://detail-Mactracker (version 7.7) - os_vers BEGINSWITH "10.7" OR os_vers BEGINSWITH "10.8" OR os_vers BEGINSWITH "10.9" OR os_vers BEGINSWITH "10.10"
 • OpenOffice - munki://detail-OpenOffice (version 4.1.4) - os_vers BEGINSWITH "10.7" OR os_vers BEGINSWITH "10.8" OR os_vers BEGINSWITH "10.9" OR os_vers BEGINSWITH "10.10"
 • TextExpander - munki://detail-TextExpander (version 5.1.4) - os_vers BEGINSWITH "10.7" OR os_vers BEGINSWITH "10.8" OR os_vers BEGINSWITH "10.9" OR os_vers BEGINSWITH "10.10"
 • MunkiAdmin - munki://detail-MunkiAdmin (version 1.5.2) - catalogs CONTAINS "testing"
 • RStudio - munki://detail-RStudio (version 1.1.383) - catalogs CONTAINS "testing"
 • Geekbench2 - munki://detail-Geekbench2 (version 2.4.4) - catalogs CONTAINS "unstable"
 • Unison - munki://detail-Unison (version 2.1.10) - catalogs CONTAINS "unstable"
 • Vagrant - munki://detail-Vagrant (version 2.0.1) - catalogs CONTAINS "unstable"

1.2   testing

 • AdobeAIR - munki://detail-AdobeAIR (version 28.0.0.127)
 • VLC - munki://detail-VLC (version 2.2.8)

2   Er det en lenke som ikke fungerer?

Hvis du finner en lenke som ikke fungerer vil vi veldig gjerne vite om det. Send inn skjemaet under så ser vi på det så snart vi kan.

Av MLM <it-drift-kd-mlm@usit.uio.no>
Publisert 7. des. 2017 12:25 - Sist endret 14. des. 2017 12:25