munki-overview

Autogenerert dokument som viser programvare i Munki.

1   Produkter

Klikk på innlegget for å installere programvaren. Dette forutsetter at du har en Mac i driftsopplegget.

1.1   production

 • 1Password - munki://detail-1Password (version 3.8.20)
 • Adium - munki://detail-Adium (version 1.5.10)
 • AdobeAIR - munki://detail-AdobeAIR (version 29.0.0.112)
 • AdobeReader - munki://detail-AdobeReader (version 11.0.10)
 • Aquamacs - munki://detail-Aquamacs (version 2.4)
 • Arduino - munki://detail-Arduino (version 1.0.5)
 • Caffeine - munki://detail-Caffeine (version 1.1.1)
 • CamtasiaRelay - munki://detail-CamtasiaRelay (version 4.3.0)
 • CiscoJabber - munki://detail-CiscoJabber (version 4.4)
 • CitrixReceiver - munki://detail-CitrixReceiver (version 12.2.0)
 • Cyberduck - munki://detail-Cyberduck (version 6.5.0)
 • DiffMerge - munki://detail-DiffMerge (version 4.1.0)
 • Dropbox - munki://detail-Dropbox (version 49.4.68)
 • Emacs - munki://detail-Emacs (version 24.3)
 • EndNoteX7 - munki://detail-EndNoteX7 (version 17.2.1.10136)
 • EndNoteX8 - munki://detail-EndNoteX8 (version 18.2.0.13302)
 • Firefox - munki://detail-Firefox (version 59.0)
 • GoogleChrome - munki://detail-GoogleChrome (version 66.0.3359.139)
 • GoogleEarth - munki://detail-GoogleEarth (version 7.1.8.3036)
 • GoogleTalkPlugin - munki://detail-GoogleTalkPlugin (version 5.41.3.0)
 • GPGSuite - munki://detail-GPGSuite (version 2018.1)
 • GPGTools - munki://detail-GPGTools (version 2.0.18)
 • Handbrake - munki://detail-Handbrake (version 1.0.7)
 • ipp_to_pushprint - munki://detail-ipp_to_pushprint (version 1.1)
 • iTerm2 - munki://detail-iTerm2 (version 3.1.6)
 • Keka - munki://detail-Keka (version 1.0.3)
 • Kindle - munki://detail-Kindle (version 1.23.1)
 • MacTeX - munki://detail-MacTeX (version 2018)
 • MacVim - munki://detail-MacVim (version 7.4)
 • MATLAB_R2016b - munki://detail-MATLAB_R2016b (version 9.1.0)
 • Memento - munki://detail-Memento (version 1.6)
 • mobmuplat - munki://detail-mobmuplat (version 1.74)
 • NetBeans - munki://detail-NetBeans (version 7.2)
 • Office2016Suite - munki://detail-Office2016Suite (version 15.13.3)
 • OpenOffice - munki://detail-OpenOffice (version 4.1.5)
 • OracleJava8 - munki://detail-OracleJava8 (version 1.8.91.14)
 • Praat - munki://detail-Praat (version 6.0.39)
 • puredata - munki://detail-puredata (version 0.47-1)
 • Silverlight - munki://detail-Silverlight (version 5.1.50901.0)
 • sonic_visualizer - munki://detail-sonic_visualizer (version 2.5.0.1)
 • spear - munki://detail-spear (version 0.7.4)
 • TeXstudio - munki://detail-TeXstudio (version 2.12.8)
 • TextWrangler - munki://detail-TextWrangler (version 5.5.2)
 • Thunderbird - munki://detail-Thunderbird (version 52.7.0)
 • Unison - munki://detail-Unison (version 2.1.10)
 • VirtualBox - munki://detail-VirtualBox (version 4.1.10)
 • VLC - munki://detail-VLC (version 2.2.8)
 • Wireshark - munki://detail-Wireshark (version 1.10.2)
 • XQuartz - munki://detail-XQuartz (version 2.7.94)
 • Zotero - munki://detail-Zotero (version 4.0.11)
 • Evernote - munki://detail-Evernote (version 7.1) - os_vers_minor >= 10
 • GitHub - munki://detail-GitHub (version 224) - os_vers_minor >= 10
 • SkypeForBusiness - munki://detail-SkypeForBusiness (version 16.2.156) - os_vers_minor >= 10
 • TextExpander6 - munki://detail-TextExpander6 (version 6.2.5) - os_vers_minor >= 10
 • InstallMacosSierra - munki://detail-InstallMacosSierra (version 10.12.3) - os_vers_minor < 12
 • TextExpander - munki://detail-TextExpander (version 5.1.4) - os_vers_minor < 10
 • Automap - munki://detail-Automap (version 4.8) - ANY ipv4_address CONTAINS "129.240.79."
 • Sibelius_7_Sounds - munki://detail-Sibelius_7_Sounds (version 7.5.0) - ANY ipv4_address CONTAINS "129.240.79."
 • sibelius_w_licenceserver - munki://detail-sibelius_w_licenceserver (version 8.4.1) - ANY ipv4_address CONTAINS "129.240.79."
 • UnityWebPlayer - munki://detail-UnityWebPlayer (version 5.3.8f2) - catalogs CONTAINS "testing" AND os_vers_minor >= 10
 • SourceTree - munki://detail-SourceTree (version 2.7.3) - os_vers_minor >= 7
 • SublimeText3 - munki://detail-SublimeText3 (version 3170) - os_vers_minor >= 7
 • TeXShop - munki://detail-TeXShop (version 4.01) - os_vers_minor >= 7
 • TextMate2 - munki://detail-TextMate2 (version 2.0-rc.4) - os_vers_minor >= 7
 • Transmit - munki://detail-Transmit (version 4.4.13) - os_vers_minor >= 7
 • LyX - munki://detail-LyX (version 2.2.1) - os_vers_minor >= 9
 • MATLAB_R2015b - munki://detail-MATLAB_R2015b (version 8.6.0) - os_vers_minor >= 9
 • Mendeley Desktop - munki://detail-Mendeley%20Desktop (version 1.18) - os_vers_minor >= 9
 • NVivo - munki://detail-NVivo (version 10.2.1) - os_vers_minor >= 9
 • R - munki://detail-R (version 3.5.0) - os_vers_minor >= 9
 • Skype - munki://detail-Skype (version 7.59.0.37) - os_vers_minor >= 9
 • Spotify - munki://detail-Spotify (version 1.0.80.474.gef6b503e) - os_vers_minor >= 9
 • StuffItExpander - munki://detail-StuffItExpander (version 16.0.5) - os_vers_minor >= 9
 • LibreOffice - munki://detail-LibreOffice (version 6.0.3) - os_vers_minor >= 8
 • TheUnarchiver - munki://detail-TheUnarchiver (version 3.11.5) - os_vers_minor >= 8
 • gfxCardStatus - munki://detail-gfxCardStatus (version 2.3) - os_vers BEGINSWITH "10.7" OR os_vers BEGINSWITH "10.8" OR os_vers BEGINSWITH "10.9" OR os_vers BEGINSWITH "10.10"
 • Kaleidoscope - munki://detail-Kaleidoscope (version 2.2.2) - os_vers BEGINSWITH "10.7" OR os_vers BEGINSWITH "10.8" OR os_vers BEGINSWITH "10.9" OR os_vers BEGINSWITH "10.10"
 • Mactracker - munki://detail-Mactracker (version 7.7) - os_vers BEGINSWITH "10.7" OR os_vers BEGINSWITH "10.8" OR os_vers BEGINSWITH "10.9" OR os_vers BEGINSWITH "10.10"
 • MunkiAdmin - munki://detail-MunkiAdmin (version 1.5.2) - catalogs CONTAINS "testing"
 • RStudio - munki://detail-RStudio (version 1.1.442) - catalogs CONTAINS "testing"
 • Geekbench2 - munki://detail-Geekbench2 (version 2.4.4) - catalogs CONTAINS "unstable"
 • Vagrant - munki://detail-Vagrant (version 2.1.1) - catalogs CONTAINS "unstable"

1.2   testing

 • Dropbox - munki://detail-Dropbox (version 49.4.69)
 • Firefox - munki://detail-Firefox (version 60.0)
 • GoogleChrome - munki://detail-GoogleChrome (version 66.0.3359.181)
 • Praat - munki://detail-Praat (version 6.0.40)
 • Evernote - munki://detail-Evernote (version 7.1.1) - os_vers_minor >= 10
 • SublimeText3 - munki://detail-SublimeText3 (version 3176) - os_vers_minor >= 7
 • LibreOffice - munki://detail-LibreOffice (version 6.0.4002) - os_vers_minor >= 8

2   Er det en lenke som ikke fungerer?

Hvis du finner en lenke som ikke fungerer vil vi veldig gjerne vite om det. Send inn skjemaet under så ser vi på det så snart vi kan.

Av MLM <it-drift-kd-mlm@usit.uio.no>
Publisert 17. mai 2018 12:25 - Sist endret 18. mai 2018 15:25