English

Revmatologi,hud og infeksjon (HUD)

Postadresse OUS, Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresse OUS
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Stedkode 534813