Innføring av kostnad for Windows lisenser i TSD

Lisensforholdene for Microsoft-produkt i TSD endret seg høsten 2020. TSD rapporterer nå bruk av Microsoft-produkter i TSD basert på antallet personer med faktisk tilgang på månedsbasis. UiO vil fra og med 1/5-2021 måtte fakturere for å tilby disse Microsoft-produktene.

Les mer om dette

Published Feb. 4, 2021 6:00 PM - Last modified Feb. 4, 2021 6:03 PM