Norwegian version of this page

News

Published Feb. 25, 2021 11:21 AM

TSD and SSB have been collaborating to simplify the process of delivering register data to TSD projects. The new solution will deposit data directly in your TSD project, in a more secure and time efficient way, leaving more time for working with the data. We have documented the procedure in our user documentation.

 

TSD og SSB har samarbeidet om å gjøre det enklere å jobbe med registerdata i TSD. Data blir nå levert av SSB direkte til ditt TSD prosjekt. Les mer i brukerdokumentasjonen.

Published Feb. 4, 2021 6:00 PM

Lisensforholdene for Microsoft-produkt i TSD endret seg høsten 2020. TSD rapporterer nå bruk av Microsoft-produkter i TSD basert på antallet personer med faktisk tilgang på månedsbasis. UiO vil fra og med 1/5-2021 måtte fakturere for å tilby disse Microsoft-produktene.

Les mer om dette

Published Aug. 22, 2018 9:00 AM

We are happy to share news of recent and upcoming improvements to TSD with you. These improvements cover data import, data management, user and project administration.